Una recerca liderada per la UIB treu a la llum la complexitat de la diplomàcia indígena enfront de l'expansionisme cartaginès i romà als segles III-I aC

Un equip d’investigadors del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB encapçala un projecte de recerca que té com a objectiu l’estudi de la diplomàcia i les aliances entre els pobles indígenes de l’Occident mediterrani durant els segles III-I aC i el seu paper davant l’expansionisme de les grans potències del moment, Cartago i Roma.

La recerca que lidera la UIB en el marc del projecte Entre la paz y la guerra: alianzas, confederaciones y diplomacia en el Occidente mediterráneo (siglos III-I aC) treu a la llum l’existència d’un entramat complex de relacions diplomàtiques entre els pobles indígenes previ a la seva interacció amb Cartago i Roma que obliga a replantejar les interpretacions historiogràfiques tradicionals que presentaven les societats indígenes com un món atomitzat.  

Documents relacionats

Data de publicació: 30/01/2013