Una nova metodologia per convertir l'anglès en la porta d'accés a noves cultures

La tesi doctoral de Karen Jacob ha desenvolupat un model basat en l’ús de les TIC per fomentar l’intercanvi cultural entre estudiants de secundària de Polònia i Mallorca 

La tesi doctoral de Karen Lesley Jacob Abad, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha desenvolupat una nova metodologia per fomentar la transculturalitat entre estudiants de secundària de diferents països a través de l’ensenyament de l’anglès. La tesi A transcultural approach to EIL in secondary education: A case study l’han dirigida la doctora Maria Juan Garau i el doctor José Igor Prieto Arranz, del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

L’objectiu d’aquesta recerca era investigar com, a través d’una metodologia transcultural específica, es pot animar els estudiants d’anglès de secundària a donar importància a les diferències culturals i a les diverses maneres d’entendre el món, quelcom que és molt important per aconseguir una comunicació eficaç entre persones que provenen de diverses cultures.

Davant les dificultats perquè els alumnes de secundària puguin fer estades a l’estranger i entrar en contacte amb cultures diferents de la pròpia, la investigadora va recórrer a les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar l’intercanvi cultural. En el projecte hi varen participar 53 alumnes de dos instituts d’Opole (Polònia) i 42 alumnes d’un institut de Calvià, que varen servir-se d’un blog com a espai virtual de relació i d’intercanvi de coneixements.

Es varen dissenyar tres unitats didàctiques amb la cultura com a tema principal (estereotips culturals, Àfrica i música amb missatge), els continguts de les quals varen ser, primer, tractats a classe pels alumnes i, després, compartits i comentats amb la resta de companys al blog. Els resultats d’aquest intercanvi varen ser analitzats qualitativament i quantitativament amb l’objectiu de respondre tres preguntes concretes: Quines eren les actituds dels alumnes davant l’aproximació transcultural a l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera?, com l’aplicació de la metodologia transcultural a l’ensenyament de l’anglès fomenta la competència transcultural? i, finalment, hi ha cap evidència que permeti apuntar l’emergència d’una identitat transnacional entre els participants?

Els resultats mostren que l’aplicació de l’enfocament transcultural en l’ensenyament de l’anglès va ser molt positiu per als alumnes participants com a manera de desenvolupar una identitat transnacional i la competència transcultural. Gràcies a la seva participació en el projecte, els alumnes han pogut conèixer altres usuaris de la llengua anglesa  i han pogut comunicar-se, intercanviar informació i adquirir coneixements d’una altra cultura. En definitiva, han après que l’anglès els dóna la clau per conèixer altres cultures, i no només les dels països de parla anglesa. En paral·lel, els alumnes també han modificat les percepcions del jo i dels altres, assumint que els seus coneixements culturals estaven basats en experiències de socialització primària i secundària, i que per funcionar des d’un punt de vista transcultural havien d’entendre que tots els aspectes culturals són provisionals oberts a una reavaluació. A més, les diferències entre els estudiants polonesos i mallorquins semblaven difuminar-se en l’espai virtual del blog a mesura que els alumnes es comportaven com a membres d’una altra comunitat de parlants. Així, la recerca ha posat de manifest com els alumnes varen compartir una identitat transcultural basada en l’ús de l’anglès com a llengua internacional i del consum de productes transculturals com la música o l’esport.

Segons la investigadora, caldria considerar la possibilitat d’incorporar experiències semblants per a tots els alumnes de secundària en la planificació dels currículums per a l’aprenentatge de l’anglès. En aquest sentit, la tesi doctoral de Karen Jacob aporta un marc teòric i operatiu per facilitar la incorporació dels resultats de la recerca a l’ensenyament de l’anglès a secundària.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: A transcultural approach to EIL in secondary education: A case study
  • Autor: Karen Lesley Jacob Abad
  • Programa de doctorat: Llengües i Lingüística Aplicada
  • Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
  • Directors: Maria Juan Garau i José Igor Prieto Arranz 

Documents relacionats

Data de publicació: 13/11/2013