Una moneda romana confirma que el derelicte de Ses Fontanelles és del segle IV

Els investigadors del projecte Arqueomallornauta han pogut confirmar la datació del jaciment submarí de la Platja de Palma gràcies a la troballa arqueològica 

Les excavacions arqueològiques que s’han fet al derelicte de Ses Fontanelles durant aquest mes d’abril han permès recuperar una moneda d’època romana, que ha estat clau per a la datació d’aquest important jaciment arqueològic submarí ubicat a la Platja de Palma (Mallorca).

Els investigadors del projecte Arqueomallornauta, entre els quals l’equip del grup de recerca CIVITAS de la Universitat de les Illes Balears, han pogut confirmar que es tracta d'una moneda encunyada l’any 320 dC a la ciutat de Síscia (actual Sisak, Croàcia). La moneda podria pertànyer a l’emperador Constantí (307-337 dC) o a Licini I (307-324 dC). 

Es tractaria de la primera evidència científica directa que permet establir una cronologia de l’enfonsament del vaixell romà. La data precisa de la moneda permet establir el terminus post quem, és a dir, el moment després del qual la nau hauria començat a navegar i s’hauria enfonsat. Segons els investigadors, el naufragi s’hauria produït en un moment no gaire posterior a la data de la moneda, atès el bon estat del vaixell.  

Les noves dades confirmen les hipòtesis prèvies, que proposaven una cronologia de mitjan segle IV dC a partir de la morfologia de les àmfores i la comparació amb les d’altres jaciments.

La moneda va ser localitzada a la carlinga, que és el forat on s’assentava el pal major de l’embarcació. Segons els investigadors, la moneda s’hauria col·locat allà durant la construcció de la nau, en el marc d’un ritual per atreure la bona sort, que s’ha vist també en altres derelictes.

La importància de la troballa va més enllà de la datació del mateix derelicte. Amb la confirmació de la cronologia del derelicte, els materials procedents de Ses Fontanelles serviran ara de referent per datar objectes similars en altres llocs de la Mediterrània.

Extracció de la nau i exposició

L’equip del projecte Arqueomallornauta ja ha començat a treballar en les tasques de preparació per a l’extracció definitiva del derelicte, que previsiblement es durà a terme al llarg dels propers mesos.

Mentrestant, els investigadors treballen també en l’estudi i la catalogació dels materials arqueològics que s’han pogut recuperar. El grup de recerca CIVITAS, de la UIB, al costat de la resta d’integrants del projecte Arqueomallornauta, ja preparen l’exposició amb què es presentaran i explicaran totes aquestes troballes.

D’ençà de la descoberta del derelicte, el grup de recerca CIVITAS ha participat en l’anàlisi i la contextualització històrica de les dades obtingudes en la fase d’excavació. D’aquest estudi científic, s’esperen obtenir conclusions noves sobre el paper que tingué l’arxipèlag balear en la connectivitat mediterrània durant l’època romana.

Arqueomallornauta

El projecte Arqueomallornauta és un projecte conjunt del Consell de Mallorca i les universitats de les Illes Balears, de Barcelona i de Cadis, que té com a objectiu desenvolupar accions estratègiques per analitzar el trànsit marítim a Mallorca durant l’antiguitat tardana a través de les restes subaquàtiques, entre les quals hi ha el derelicte de Ses Fontanelles. El projecte té el suport de Ports de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma, el Club Marítimo San Antonio de la Playa, el Bisbat de Mallorca, l’Armada, la Guàrdia Civil i la Brigada de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca.

 

 

Data de publicació: 25/04/2024