Una investigadora de l'IMEDEA (CSIC-UIB), a la Unió Europea de Geociències

La doctora Ananda Pascual ha estat  nomenada secretària de la divisió de ciències marines per la secció d’oceanografia operacional i instrumentació 

La doctora Ananda Pascual Ascaso, investigadora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB), ocuparà durant els pròxims quatre anys el càrrec de secretària de la divisió de ciències marines de la Unió Europea de Geociències (EGU). Ha estat nomenada durant l’assemblea general de l’EGU, que ha tingut lloc a Viena i en la qual han participat 11.275 científics de 95 països.

L’EGU és l’organisme més important d’Europa en l’àmbit de la geociència. Els seus objectius persegueixen l’excel·lència científica tant en ciències de la terra com de l’espai. L’EGU publica catorze revistes científiques d’accés obert i organitza reunions temàtiques i activitats d’educació i divulgació. El seu esdeveniment més destacat és l’assemblea general, una conferència anual que reuneix més de 10.000 científics de tot el món. Les sessions de l’assemblea cobreixen una àmplia gamma de temes, com ara la vulcanologia, l’exploració planetària, l’estructura interna de la Terra i l’atmosfera, el canvi climàtic i les ciències marines.

La doctora Ananda Pascual és científica titular del Departament de Tecnologies Marines, Oceanografia Operacional i Sostenibilitat de l’IMEDEA (CSIC-UIB). Ha participat en 25 projectes de recerca (12 d’europeus), ha dirigit una tesi doctoral i disposa de 43 publicacions científiques en l’àmbit de la dinàmica marina, la teledetecció per satèl·lit i l’oceanografia operacional. A més, ha presentat més de 100 comunicacions a congressos. És membre del grup de recerca que lidera el doctor Joaquim Tintoré, que participa en importants projectes europeus, com ara MyOcean2, PERSEUS, GROOM, JERICO i TOSCA. 

Data de publicació: 06/07/2012