Una generació entre dues crisis: de la Gran Recessió a la pandèmia

Anuari de la Joventut. Illes Balears 2021

 

L’Anuari de la Joventut. Illes Balears 2021 el formen 16 articles amb una sèrie d’indicadors i de reflexions sobre el context, les perspectives de futur i les vivències del jovent en temps de COVID: l’emancipació, la participació i la prevenció en serien les idees clau.

Les baixes expectatives de futur i la vulnerabilitat que pateixen els joves representen el fil conductor del conjunt d’articles monogràfics, que tracten sobre emancipació, ocupació, pobresa i participació a les Balears.

L’Anuari és el resultat de la col·laboració entre l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, la Direcció Insular de Participació i Joventut del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, la Fundació Guillem Cifre de Colonya de Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, i el Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears.

 

 De què parlam a l’Anuari?

Emancipació i perspectives de futur

Anàlisi del context que acompanya els processos d’emancipació dels joves a les Balears (l’accessibilitat del mercat de l’habitatge a les Balears, l’ocupació juvenil i les situacions de vulnerabilitat i pobresa). També, estratègies formatives d’ocupació i/o de protecció social, com són la renda social garantida o els recursos d’orientació acadèmica i professional (com a estratègia preventiva de l’abandonament educatiu prematur i universitari).

Altres qüestions relacionades:

 • Els processos d’emancipació del jovent extutelat a partir de l’experiència d’un projecte d’intervenció socioeducativa.
 • Les vivències dels estudiants universitaris i de secundària i els efectes de l’adaptació de les classes i les avaluacions.

En relació amb el context sociolaboral, es presenta un estudi que aborda les conseqüències de la precarietat pel que fa a la participació dels joves, les dificultats per participar i involucrar-se en la vida pública.

Altres treballs relacionats amb participació i lleure:

 • La participació dels estudiants de secundària en les associacions d’estudiants, en els consells escolars i en els programes basats en les pràctiques restauratives, l’educació emocional i altres.
 • Avaluació de la campanya d’activitats d’oci educatiu d’estiu (escoles d’estiu, acampades, colònies i campus esportius): impactes de la pandèmia.
 • Estudi sobre l’ocupació del temps lliure dels adolescents del municipi de Capdepera (comparativa 1990-2021).
 • Una proposta d’iniciatives i recursos per aprendre a filosofar, entenent la filosofia fora de les aules com a saber útil i pràctic per a la vida quotidiana.
 • La iniciativa Fòrum Menorca Illa Jove, un espai de joves i per a joves que pretén promoure la seva participació
 • Una experiència vinculada al teatre que fa valorar el grup, espai on els joves poden ser ells mateixos i tenir contacte directe.

Sobre salut i prevenció disposam de tres propostes:

 • Un article sobre l’evolució de la salut mental de la infància i adolescència i l’activitat assistencial en els dispositius de salut mental en temps de pandèmia.
 • Un treball que posa en relleu les claus de la promoció de la salut mental i els seus àmbits prioritaris, els contextos relacionals, familiars, escolars i comunitaris.
 • Un estudi sobre les necessitats, actituds, pràctiques i aspiracions afectives i sexuals dels adolescents i joves del municipi de Calvià.

Relació d’articles, autors i autores:

Anuari de la Joventut. Illes Balears 2021

JOVENTUT A LES BALEARS: CONTEXT SOCIODEMOGRÀFIC

1. L’emancipació a les Illes Balears. Informe del segon semestre de 2020 de l’Observatori de l’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya

Consell de la Joventut d'Espanya i Consell de la Joventut de les Illes Balears. Equip investigador: Joffre López Oller, María Flamarique Esparza, Elisa Barrera Meneses

INICIATIVES, ESTUDIS I DEBATS ACTUALS

2. Fòrum Menorca Illa Jove. La Menorca que volem els joves

MARTA COLL MARQUÈS

3. Necessitats, actituds, pràctiques i aspiracions afectives i sexuals d’adolescents i de joves de Calvià, 2020

NATI FRANCÉS GÁRATE

SANDRA SEDANO COLOM

MÒNICA GELABERT BOTELLA

LLUÍS BALLESTER BRAGE

4. 30 anys després, el temps no passa, o sí

PERE CORTADA OBRADOR

MARIA ANTICH BAUZÀ

5. Filosofia fora de classe. Iniciatives i recursos informals per aprendre a filosofar

MIQUEL ÀNGEL BALLESTER SALAS

MONOGRÀFIC: JOVES I VIVÈNCIES EN TEMPS DE COVID

6. Oci educatiu en temps de covid: estudi de les activitats d’oci educatiu durant l’estiu 2020 a les Balears

IÑAKI ILLÁN FERRAGUT

CARME MONER ENSENYAT

JOSEP LLUÍS RIERA MOLL

7. Participació dels alumnes de secundària en temps de pandèmia

MARTA ESCODA TROBAT

8. Joves, pobresa i covid-19

TERESA VALLESPIR ACOSTA

9. Conseqüències de la precarietat juvenil en la participació a les Illes Balears

IGNACIO MORA GUIJARRO

10. Joves i ocupació en temps de pandèmia

YOLANDA CALVO RODRÍGUEZ

EVA CERDEIRIÑA OUTEIRAL

11. Emancipar-se en temps de la covid-19

CATALINA MIRALLES BAUZÀ

LAURA NICOLAU ROJO

12. Estudiar a la universitat durant la pandèmia de la covid-19, una visió estudiantil

PAU ROIG MAS

RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

AZAHARA PEÑA DE LA FUENTE

13. Els reptes i canvis nous en l'orientació per als joves de les Balears en temps de coronavirus

LOLA ÁLVAREZ DÍAZ

MIQUEL AMORÓS PUIG

FRANCESCA M. MOLINOS HOMAR

MARGALIDA PAYERAS LLODRÀ

14. Com és la salut mental dels nostres infants i joves en el període de covid-19?

ISABEL FLÓREZ FERNÁNDEZ

MARTA BEDMAR-NOGUEROL

MARIA CARRERA FERRER

15. Joves, salut i prevenció: algunes reflexions en temps de la covid-19

BELÉN PASCUAL BARRIO 

CARME ORTE SOCIAS

JOSEP LLUÍS OLIVER TORELLÓ

ROSARIO POZO GORDALIZA

16. Enganxar-se al grup, enganxar-se al teatre

NADIA BANEGAS FABREGAT

17. Lloa a l'expressió humana: col·lecció de fotografies guanyadores del certamen Art Jove 2021

MÓNICA GONZÁLEZ SAAVEDRA

 

 

Documents relacionats

Data de publicació: 02/12/2021