Una dieta saludable durant la lactància és capaç de prevenir alteracions metabòliques en la descendència

Així ho ha constatat un estudi realitzat per un equip del CIBEROBN i de la Universitat de les Illes Balears publicat en la revista Molecular Nutrition & Food Research.

Aquests resultats posen de manifest que la recuperació d'una dieta materna més saludable durant la lactància pot prevenir, almenys en part, trastorns metabòlics en la descendència causats per la mala alimentació i obesitat durant les etapes prenatals. 

Una dieta saludable durant el període de lactància aconsegueix normalitzar el contingut lipídic en la llet i prevenir alteracions metabòliques en la descendència. Així ho ha constatat un estudi recent dut a terme per un equip de l'àrea d'Obesitat i Nutrició del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBEROBN), en el Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (grup de Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de Riscos, NuBE) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i de l'Institut de Recerca Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), en col·laboració amb l'Institut de Fisiologia de l'Acadèmia Txeca de Ciències. Els resultats s'han publicat en la revista Molecular Nutrition & Food Research.

A través d'aquest estudi es va cercar avaluar, en un model animal, si normalitzar la dieta materna durant la lactància aconsegueix prevenir els efectes nocius que el consum d'una dieta obesogènica abans i durant la gestació exerceixen sobre el lipidoma o perfil lipidòmic (el conjunt dels centenars de lípids) en la llet materna i el plasma de la descendència, i es va descobrir que sí que és possible aconseguir-ho.

Aquests nous coneixements són rellevants ja que, a més de les evidències existents sobre la importància de l'entorn nutricional durant la vida fetal per al correcte creixement i salut posterior de la descendència, mostren que la recuperació d'una dieta materna més saludable durant la lactància pot prevenir, almenys en part, trastorns metabòlics en la descendència causats per la mala alimentació i obesitat durant les etapes prenatals.

Resultats de l'estudi

Estudis d'intervenció previs en models animals van demostrar que la ingesta d'una dieta obesògena durant el període perinatal afecta a la funció de la glàndula mamària i, per tant, a la composició de la llet, fent que aquestes alteracions puguin «programar a la descendència» per a una propensió més elevada a desenvolupar patologies cròniques en l’edat adulta. Atenent a això, els investigadors van veure interessant estudiar possibles estratègies d'intervenció durant el període de lactància per prevenir just els efectes adversos causats per una dieta desequilibrada materna durant la gestació, o fins i tot de manera anterior.

Per a això, van analitzar el perfil lipidòmic per determinar les alteracions en aquest perfil que poguessin estar potencialment involucrats amb el risc de la descendència de desenvolupar malalties en etapes posteriors de la vida, analitzant també el perfil lipídic del plasma de les cries en l'etapa final de la lactància.

Els resultats d'aquest estudi van demostrar que el consum matern d'una dieta obesògena durant tot el període perinatal (en concret, des d'un mes abans de la gestació i durant la gestació i lactància) provoca un canvi notable en la composició lipídica de la llet i en el plasma de les seves cries en edat primerenca. Aquestes alteracions van ser àmpliament revertides tant en la llet de les mares a les quals se'ls va implementar una dieta estàndard (equilibrada) durant la lactància, com en el plasma de la seva descendència. La reversió d'aquests canvis s'ha relacionat, almenys en part, amb la recuperació dels nivells d'expressió de l'hormona adiponectina en la glàndula mamària, així com amb la disminució en l'expressió de diversos factors proinflamatoris.

Els autors de l'estudi, dirigit per la doctora Catalina Picó, estudien ara la mesura en què aquests resultats (obtinguts en un model animal) poden extrapolar-se a humans. En qualsevol cas, recomanen extremar la cura de l'alimentació durant la lactància, com un període crític en el qual és possible corregir alteracions metabòliques en la descendència que poden haver estat mal programades per anteriors períodes d'alimentació o estils de vida poc saludables.

Referència bibliogràfica

Pedro Castillo, Ondrej Kuda, Jan Kopecky, Catalina Amadora Pomar, Andreu Palou, Mariona Palou, Catalina Picó. «Reverting to a healthy diet during lactation normalizes maternal milk lipid content of diet-induced obese rats and prevents early alterations in the plasma lipidome of the offspring». Molecular Nutrition & Food Research. DOI: 10.1002/mnfr.202200204 

Sobre el CIBEROBN

El Consorci CIBER (Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa, M. P.) depèn de l'Institut de Salut Carlos III —Ministeri de Ciència i Innovació— i està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L'àrea de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN) està integrada per 33 grups de treball nacionals d’excel·lència científica contrastada, que centra la seva labor investigadora en l'estudi de l'obesitat, la nutrició i l'exercici físic a fi de generar coneixement útil per a la pràctica clínica, la indústria alimentària i la societat en el seu conjunt. Els grups treballen, a més, sobre els beneficis de la dieta mediterrània, la prevenció d'alteracions metabòliques, l'obesitat infantil i juvenil, i la relació entre obesitat i càncer. 

Data de publicació: 05/08/2022