Un total de 550 estudiants s'han matriculat a les proves d'admissió als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària

Les proves comencen el 21 de maig i enguany s’apliquen també al nou doble grau d’Educació Infantil i Educació Primària que la UIB estrena el pròxim curs 

Per segon any consecutiu, els alumnes que vulguin accedir al grau d’Educació Infantil o d’Educació Primària a la UIB han d’haver superar prèviament les proves d’aptitud personal específiques PAP_EDU. També les han de fer les persones que vulguin optar al doble grau d’Educació Infantil i Educació Primària, que comença a impartir-se el pròxim curs 2022-23. Un total de 550 persones s’han matriculat enguany a aquestes proves d’admissió que comencen el 21 de maig. Aquest requisit establert per la Facultat d’Educació de la UIB va instaurar-se de manera obligatòria ja el curs passat, amb l'objectiu de detectar vocacions i millorar la formació dels futurs mestres.

Les proves d’admissió als graus d’Educació Infantil i Educació Primària (PAP_EDU) tenen com a objectiu incrementar la qualitat i el prestigi dels estudis de mestre mitjançant la millora de la selecció dels alumnes de nou ingrés als estudis. A través d'aquestes proves, es pretén garantir que l'alumnat de nou ingrés iniciï els estudis amb un nivell de competències comunicatives, de raonament crític i logicomatemàtiques que tot aspirant a mestre hauria de tenir en iniciar-los.
 
La primera part d’aquestes proves es realitzarà el dissabte 21 de maig de 2022. El nombre de matriculats per illes és el següent:
 
A Mallorca: 477 matriculats. Hi ha 280 places.
A Menorca: 35 matriculats. Hi ha 20 places.
A Eivissa i Formentera: 38 matriculats. Hi ha 20 places.

Estructura de la PAP_EDU

La prova està formada per dues fase. En la fase escrita, que es farà el dia 21 de maig, els aspirants faran una prova de Competència Comunicativa i Raonament Crític (CCRC) i una altra de Competència Logicomatemàtica (CLOM).

Els aspirants que superin la fase escrita hauran de fer la fase oral, que es desenvoluparà entre els dies 28 i 29 de juny. Aquesta fase consistirà en una videopresentació individual, en la qual els aspirants hauran de presentar de manera audiovisual el seu perfil i les seves motivacions per ser mestre, i una entrevista grupal en la qual han de debatre, raonar i argumentar les seves posicions sobre un tema d’actualitat educativa.

La qualificació final d’aquestes proves serà «Apte» o «No apte». La superació d’una fase de la prova d’admissió, així com totes dues, té una vigència de dos anys.

Les persones que superin les proves d’admissió podran matricular-se als estudis d’Educació Infantil o d’Educació Primària, sempre que compleixin la resta de requisits d’accés a la Universitat.

Les proves com a base d’un projecte educatiu transformador

La implantació de proves específiques als estudis de mestre forma part del paquet de mesures que la Facultat d’Educació de la UIB ha posat en marxa per millorar la qualitat i el prestigi de la formació inicial dels futurs docents.

En la transformació dels estudis de mestre, hi participen el professorat d’onze departaments de la UIB, els mestres dels centres educatius (responsables de les pràctiques) i els alumnes, que han posat les bases necessàries per fer possible l’assoliment de les competències durant tot el procés formatiu. Es treballa en un canvi metodològic en les assignatures (mitjançant l’aprenentatge realista i la intervenció holística) i en les pràctiques (a través de l’acompanyament constructiu), en el marc del qual s’han format més de cent professors i mestres. 

Data de l'esdeveniment: 21/05/2022

Data de publicació: 20/05/2022