Un sistema automatitzat per detectar la presència d'additius tòxics provinents de microplàstics a la mar

Un equip d'investigadors del grup de recerca FI-TRACE de la UIB i de la Universitat Carolina de Praga desenvolupa un dispositiu que permet analitzar la presència de ftalats i bisfenol A a l'aigua de la mar 

Un equip d'investigadors del grup de recerca en Anàlisi per Injecció en Flux i Anàlisi de Traces (FI-TRACE) de la Universitat de les Illes Balears i de la Facultat de Farmàcia de la Universitat Carolina de Praga (República Txeca), han desenvolupat un dispositiu que permet analitzar la presència a l'aigua de la mar d'additius tòxics, com ara els ftalats i el bisfenol A, que procedeixen dels microplàstics.

El dispositiu permet simular de manera automatitzada la lixiviació, és a dir, l’alliberació d'additius i plastificants procedents de microplàstics, com poden ser el polietilè i el PVC, en aigua de mar. El sistema simula la lixiviació d'aquests additius en un escenari que imita les condicions reals en què es produeix aquest procés a l'entorn.

A més, el sistema també fa una anàlisi contínua d'aquests contaminants mitjançant cromatografia líquida, una tècnica per separar físicament els distints components de la mostra. D'aquesta manera, es pot estudiar de manera ràpida els riscs per a la cadena tròfica que poden derivar de la presència de microplàstics a la mar.

La problemàtica dels microplàstics

La presència de residus plàstics a la mar és un problema de greus conseqüències ambientals. Els microplàstics, partícules de menys de 5 mm i normalment inferiors a 500 µm, procedeixen de la fragmentació de residus plàstics i poden arribar, amb les substàncies nocives que els integren, a la cadena alimentària i, finalment, als humans. De fet, els additius amb què s'ha provat el dispositiu han estat regulats per les autoritats europees especialment pel que fa als usos relacionats amb infants, per la seva toxicitat.

Referència bibliogràfica

K. Fikarová, D. J. Cocovi-Solberg, M. Rosende, B. Horstkotte, H. Sklenářová & M. Miró. «A flow-based platform hyphenated to on-line liquid chromatography for automatic leaching tests of chemical additives from microplastics into seawater». Journal of Chromatography A., 1602 (2019), 160-167. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2019.06.041

 

Data de publicació: 20/09/2019