Un simulador energètic per optimitzar les xarxes de districte

La tesi doctoral de Nicolás Pérez de la Mora ha desenvolupat un simulador que pot determinar les millors estratègies de subministrament per minimitzar el cost de l'energia i maximitzar la fracció d'energia renovable 

Les xarxes de districte (district networks) són utilitzades per transportar energia tèrmica, tant calorífica com frigorífica, des d'un punt de generació centralitzat fins a múltiples clients distribuïts en una àrea. El seu principal benefici és més rendiment energètic del sistema, ja que utilitza equips centralitzats. No obstant això, aquest transport energètic implica una gran pèrdua energètica, que varia en funció de la morfologia i de les característiques de la xarxa de districte.

La tesi de Nicolás Pérez de la Mora, defensada a la Universitat de les Illes Balears, se centra en l'optimització de la planta situada en el ParcBit i la seva xarxa de districte. Aquesta planta de generació cobreix les necessitats energètiques de les oficines del ParcBit i d'alguns edificis de la UIB que estan connectats a través d'una xarxa de districte de calor i fred (DHC).

La recerca parteix de la premissa d'optimitzar el sistema complet i no només les parts com a unitats independents. Per a això, se cerquen estratègies de subministrament i generació energètica òptimes que augmentin l'eficiència energètica i redueixin els costos.

Per assolir els resultats, durant la tesi l’autor ha desenvolupat un simulador energètic que es nodreix d'eines de predicció de preu elèctric del mercat espanyol i de demanda tèrmica. El simulador és capaç de determinar estratègies de generació òptimes. Per a això, ha trobat la combinació energètica que minimitza els costos d'energia i maximitza la fracció d'energia renovable.

En aquesta tesi, els models matemàtics i simulacions els han aplicat a la planta de generació energètica i han aconseguit una millora notable de l'eficiència global. Els resultats d'aquesta tesi han estat premiats en el 6th International DHC+ Student Award i en els VI Premis eficiència energètica A3e, a més de ser publicats en revistes i congressos científics.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Generation and supply optimisation of a power plant and DHC Network
  • Autor: Nicolás Pérez de la Mora
  • Programa de doctorat: Física
  • Director: Víctor Martínez Moll 

Data de publicació: 26/08/2019