Un projecte de la UIB rep finançament de la Comissió Europea

La Comissió Europea ha atorgat finançament al projecte «Linguistic, Intercultural and Entrepreneurial Competences Serving Businesses in Europe» (COLISEE), en el marc del programa ERASMUS+.

El projecte és d’un grup de professors del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB, els doctors Lucrecia Rallo, Catalina Calafat, Pedro Guijarro i Cristina Suárez.

El projecte COLISEE el duu a terme un consorci de nou universitats europees, entre les quals la UIB, de sis regions diferents i sota el lideratge de la Universitat de Montpeller II.

L’objectiu del projecte és fer feina per l’ocupabilitat dels estudiants de màster millorant la seva formació lingüística en dues llengües estrangeres i incloent períodes de mobilitat per fer pràctiques en empreses.

Un altre dels objectius és millorar la qualitat de l’ensenyament a partir de la implementació de recursos digitals i la formació de docents en bones pràctiques en l’ús de les TIC.  

Data de publicació: 24/06/2015