Un nou espai per a la investigació de la UIB

Avui s'ha inaugurat el nou Complex de Recerca de les Illes Balears al ParcBit.

Acollirà el Centre Balear de Biodiversitat (CBB-UIB), l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3-UIB), l'Institut de Recerca Agroambiental i d'Economia de l'Aigua (INAGEA-UIB), el Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT-UIB) i l'Institut Interdisciplinari de Física i Sistemes Complexos (IFISC-UIB-CSIC).

El nou Complex de Recerca de les Illes Balears reuneix des d’avui al ParcBit diversos grups d’investigació i instituts de recerca de diferents centres públics amb l'objectiu de millorar la capacitat investigadora, contribuir a la competitivitat i afavorir la generació de sinergies.

Per part de la UIB, s’hi han instal·lat el Centre Balear de Biodiversitat (CBB-UIB), l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3-UIB), l'Institut de Recerca Agroambiental i d'Economia de l'Aigua (INAGEA-UIB), el Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT-UIB) i una part de l'Institut Interdisciplinari de Física i Sistemes Complexos (IFISC-UIB-CSIC).

A l’acte de inauguració han assistit la presidenta del Govern, Marga Prohens; representants de la Comissió Europea, Valentina Corsetti i Diego Villalba; la directora general de Fons Europeus del Govern d'Espanya, Esperanza Samblás; el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, a més de diverses autoritats i representants de centres de recerca, clústers, exresponsables autonòmics de recerca i representants d'entitats econòmiques.

El Complex de Recerca de les Illes Balears és un grup d'edificis situats al ParcBit, amb una superfície total construïda de 10.142 m², que està format per 10 blocs distribuïts en dos mòduls. La construcció, amb una inversió de 9,4 milions d'euros, i l’equipament del complex, amb una dotació d’1,3 milions, estan cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc dels programes operatius FEDER 2007-2013 i 2014-2020. En concret, el Programa Operatiu de 2007-2013 finança la construcció del Complex i el Programa Operatiu 2014-2020 en finança l'equipament.  

La senyalística de l’edifici incorpora elements dirigits a donar compliment als requisits d’accessibilitat universal, de manera que els cartells i indicadors inclouen missatges en sistema Braille i un codi QR que permet accedir a missatges d’àudio en tres idiomes (català, castellà i anglès). A més, els colors, la tipografia i les textures dels cartells també estan dissenyats per afavorir la lectura als usuaris amb visibilitat reduïda.

Els instituts i grups de recerca vinculats a la Universitat de les Illes Balears que s’ubicaran al nou Complex de Recerca són els següents:

Centre Balear de Biodiversitat (CBB)

El Centre Balear de Biodiversitat és una iniciativa que pretén generar coneixement sobre la rica diversitat biològica i l’excepcional entorn natural de l’arxipèlag balear. Aquesta informació és crucial per establir polítiques de gestió i conservació, i per mantenir els serveis ecosistèmics que la biodiversitat proveeix a la societat. La iniciativa la conforma un equip d’investigadors i tècnics especialitzats, i es concep com un suport cientificotècnic per a grups de recerca en centres d’R+D+I, gestors governamentals i el sector privat, a més de propiciar col·laboracions estratègiques, assessorament i formació en qüestions relacionades amb la biodiversitat. La coordinadora és la Dra. María Capa Corrales, professora del Departament de Biologia de la UIB.

Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA)

L’INAGEA és un institut de recerca propi de la UIB i dedicat a estudis agroambientals i d’economia de l’aigua. La seva missió principal és generar coneixement i capacitat de recerca en aquest àmbit i integrar coneixements des de la Fisiologia Vegetal, l’Agronomia, la Hidrologia, la Química i l’Ecologia, entre d’altres, per aconseguir que l’activitat humana lligada al sector primari i al medi ambient sigui més sostenible. L’INAGEA és un institut de recerca multidisciplinària, les línies de recerca del qual giren al voltant de la sostenibilitat de la producció primària i de la gestió eficient de sistemes naturals en un escenari de canvi global. Per aquest motiu, es plantegen solucions des d’una perspectiva integradora, amb equips que treballen des del nivell de conques hidrològiques i agroecosistemes fins a les bases moleculars i fisiològiques de les plantes en resposta a estressos abiòtics i biòtics. El director és el Dr. Jose María Escalona, professor del Departament de Biologia de la UIB.

Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3)

L’IAC3 és un institut de recerca propi de la UIB dedicat a la recerca, la innovació i el desenvolupament de tecnologies avançades en àrees com la Física, la Biologia, l'Enginyeria i les Ciències Ambientals. En particular, l'institut desenvolupa projectes en àmbits com l'Astrofísica Computacional, l’Astronomia d'Ones Gravitacionals, els Sistemes Dinàmics no Lineals i Computació, la Matemàtica Aplicada a l'Anàlisi d'Imatges i el Processament de Dades. El seu equip multidisciplinari de científics i investigadors treballa en col·laboració amb institucions internacionals per abordar reptes científics complexos mitjançant l'ús de codi comunitari. A més, l'IAC3 promou la transferència de coneixement i tecnologia cap al sector productiu, contribuint així al desenvolupament econòmic i social de les Illes i del seu entorn socioeconòmic. Amb un compromís amb l'excel·lència científica, l'IAC3 es posiciona com un actor clau en la recerca computacional a nivell estatal i mundial. El director de l’institut és el Dr. Bartomeu Coll Vicenç, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT)

El SSIGT és un ens de suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament de la UIB en els camps de la cartografia, els sistemes d'informació geogràfica, l'ordenació del territori, en particular en les línies de turisme, territori i medi ambient, i les línies que s'hi relacionin i que es desenvolupin en el futur. Una altra de les seves finalitats és millorar el suport tècnic i material i optimitzar els recursos a l'abast dels docents, investigadors i els alumnes, fonamentalment per als grups de recerca, així com també per a unitats com ara instituts o departaments que desenvolupin les àrees indicades o connexes en el marc dels seus estatuts. Així mateix, proporciona el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat transfereix als sectors socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats. El director és el Dr. Maurici Ruiz, professor del Departament de Geografia de la UIB.

Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)

L'IFISC és un institut de recerca de titularitat compartida entre la UIB i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) creat el 2007. La seva missió és el desenvolupament d'investigacions interdisciplinàries i estratègiques en el camp dels Sistemes Complexos. El 2018, l'IFISC va rebre el segell Unitat d'Excel·lència María de Maeztu, concedit per l'Agència Espanyola d'Investigació (AEI), i es va integrar com a membre de l'aliança SOMMa, una societat que reuneix els centres i unitats d'excel·lència d'Espanya. L'IFISC va ser la primera unitat d'excel·lència a les Illes Balears, atorgat per al període 2018-2022 i renovat per al període 2023-2026. El director és el Dr. Emilio Hernández, professor d'Investigació del CSIC. L’IFISC ubicarà al Complex de Recerca del ParcBit una oficina dedicada expressament a la transferència i la col·laboració amb empreses.

Data de publicació: 12/06/2024