Un grup d'investigadors de la UIB descobreix un tercer requeriment bàsic perquè una cèl·lula normal es converteixi en tumoral. La recerca s'ha publicat a "PNAS"

El grup de Biomedicina Molecular i Cel·lular de la Universitat de les Illes Balears, liderat pel doctor Pablo Escribá, ha descobert un nou requeriment bàsic perquè una cèl·lula doni lloc a un càncer: presentar nivells molt baixos d'esfingomielina, un dels components principals de les membranes de les cèl·lules normals. La recerca s'ha publicat a la prestigiosa revista científica internacional Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS).

Fins al moment se sabia que una cèl·lula normal esdevé tumoral quan el seu cicle cel·lular es veu afectat per: 1) els oncogens (que produeixen proteïnes tumorals), que acceleren la proliferació tumoral fent que el tumor creixi de forma incontrolada; i 2) la inactivació dels factors supressors de tumors (que en condicions normals actuen com a frens a aquesta proliferació).

El tipus i el nombre d'oncogens i gens supressors de tumors alterats pot variar d'una cèl·lula tumoral a una altra, però amb els treballs del grup de recerca del doctor Escribá s'ha detectat que el cent per cent de les línies de càncer humà investigades presenten nivells baixos d'esfingomielina, un fet desconegut fins al moment.

La recerca publicada a PNAS descobreix la rellevància d'aquest fenomen. L'esfingomielina impedeix la unió a la membrana de certes proteïnes que duen senyals de divisió cel·lular des de la membrana fins al nucli cel·lular. Quan les membranes de cèl·lules tumorals presenten nivells molt baixos d'esfingomielina, els càncers poden créixer de forma contínua.

Amb aquests resultats, és factible pensar que si es restableix el nivell normal d'esfingomielina a la membrana de la cèl·lula tumoral, aquesta no podrà dividir-se ni proliferar. Per això, els investigadors de la UIB han dissenyat un activador específic de l'enzim esfingomielina sintetasa que augmenta els nivells d'esfingomielina.

Al treball, es mostra que aquest compost (2-hidroxioctadecenoat) té la capacitat de normalitzar els nivells d'esfingomielina en totes les cèl·lules tumorals estudiades fins al moment (indueix a augments entre un 200 i un 500 per cent respecte als nivells que presenten les cèl·lules de càncer no tractades). El 2-hidroxioctadecenoat podria constituir un fàrmac altament específic contra cèl·lules tumorals d'ampli espectre. En breu començaran els estudis clínics en diversos centres europeus per avaluar la seva eficàcia.

Documents relacionats

Data de publicació: 24/11/2011