Un estudi vincula l’èxit de la innovació social a la seva capacitat transformadora de les desigualtats

L'Observatori Social de les Illes Balears estudia les bones pràctiques en innovació de les entitats socials de les Illes Balears

L’Observatori Social de les Illes Balears ha editat el llibre Bones pràctiques cap a la innovació transformadora per a la inclusió social a les Illes Balears, en el qual recull iniciatives d’inclusió social innovadores desenvolupades per les entitats del Tercer Sector d’acció social a les Illes Balears i que poden servir d’exemple per millorar les intervencions contra les desigualtat i l’exclusió social. La conclusió principal de l’estudi és que l’èxit de la innovació social rau en la seva capacitat transformadora per millorar les condicions de vida de les persones i col·lectius vulnerables. L’estudi és obra de David Abril, Maria A. Carbonero, Isabel Nadal (coords.), Fernanda Caro, Clara Ferragut, Alfonso López, Miquel À. Oliver, Ana Santángelo i Caterina Thomàs.

Una de les línies d’acció de l’Observatori Social de les Illes Balears, a més de fer recerca sobre desigualtats socials, és analitzar els processos d’innovació social. La innovació social és un concepte que, com el de sostenibilitat, s’ha fet servir de manera generalista i poc rigorosa, i sovint ha estat identificat amb la incorporació d’eines productives o tecnològiques per incrementar la competitivitat.

No obstant això, en el món de la intervenció social i de la feina de les entitats del Tercer Sector d’acció social, la innovació ha d’estar orientada a millorar els processos d’intervenció i a lluitar contra les desigualtats i l’exclusió social en les seves múltiples formes. L’estudi es fonamenta en el concepte d’innovació social transformadora, que ja havia estat abordat anteriorment des del grup de recerca Desigualtats, Gènere i Polítiques públiques, dirigit per la doctora Carbonero. 

En aquest cas, es tracta d’un estudi de casos —no d’un catàleg exhaustiu— d’iniciatives d’inclusió social, que abraça camps com la inserció sociolaboral, l’habitatge, la salut mental, la diversitat funcional, les violències de gènere o les iniciatives comunitàries als barris i a la ciutat. Les iniciatives són de naturalesa diferent, però totes del camp de la inclusió social i del conjunt de l’arxipèlag. Han estat analitzades sobre la base d’una matriu d’indicadors d’innovació transformadora per a la inclusió social (ITIS), elaborada per les investigadores de l’OSIB i que contempla aspectes com la definició de la necessitat o la demanda concreta, els nivells de participació de les persones usuàries, la vinculació al territori, la perspectiva de gènere, la resiliència de les entitats, o la relació amb els poders públics, entre d’altres.

Segons les investigadores, «la bona feina que fan les entitats del Tercer Sector, que ha anat evolucionant al llarg dels anys, ha aconseguit institucionalitzar l’atenció a col·lectius vulnerables, i que les administracions finalment hagin reconegut la importància d’aquests serveis que presten les entitats en camps com el de la diversitat funcional o la inserció sociolaboral». De fet, subratllen que «aquelles iniciatives amb més èxit i impacte són sovint les que fan les entitats no pel seu compte, sinó cooperant les unes amb les altres, per exemple, en el camp de la salut mental».

L’estudi recorda que la innovació en l’àmbit de la inclusió social no es pot reduir a «aplicar criteris de l’empresa convencional a l’àmbit social, sinó a cercar fórmules que sobretot millorin les condicions de vida de les persones i col·lectius vulnerables, una qüestió que moltes entitats han resolt a través de la creació d’iniciatives d’economia social, com ara les empreses d’inserció».

Les coordinadores de l’informe assenyalen que «totes les entitats fan una feina excel·lent, orientada al benestar de les persones que atenen i a les quals donen protagonisme. Aquest estudi justament el que pretén és identificar i analitzar aquestes bones pràctiques, posar-les en comú i aprendre d’elles, tant per part d’altres entitats com de les administracions». Nadal i Abril han reivindicat una UIB que sigui útil a la sistematització del coneixement que generen les pràctiques socials desplegades per les entitats, com a part de la funció social de la pròpia universitat.

L’estudi conclou amb una Guia de pràctiques d’innovació transformadora per a la inclusió social (ITIS), que dona pistes sobre com millorar la intervenció social a partir d’un seguit d’objectius i de condicions, acompanyats d’indicadors concrets per al seu compliment.

L’elaboració i la publicació d’aquest estudi ha estat possible gràcies a una subvenció per a publicacions en matèria de Serveis Socials de la Direcció General de Planificació, equipaments i formació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del GOIB.

Documents relacionats

Data de publicació: 16/12/2021