Un estudi del doctor Onofre Martorell, premiat per l'Associació Espanyola d'Experts Científics en Turisme

El treball ha estat reconegut amb el premi al millor article d'investigació en turisme AECIT 2018

L'Associació Espanyola d'Experts Científics en Turisme ha atorgat el premi al millor article d'investigació en turisme AECIT 2018 a un estudi del doctor Onofre Martorell Cunill, de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Luis Otero i la doctora Milagros Vivel, de la Universitat de Santiago de Compostel·la, i el doctor Rubén Lado, de la Universitat de la Corunya.

El treball «Impact of location on profitability in the Spanish hotel sector», publicat a la prestigiosa revista Tourism Management, analitza l'impacte de la localització en la rendibilitat dels hotels espanyols. L'estudi usa models de dades de panels estàtics i dinàmics que provenen de 8.992 hotels distribuïts en 97 punts turístics. Per als diferents àmbits territorials s'han estimat indicadors de concentració, ocupació, barreres d'entrada i poder de mercat.

Els resultats obtinguts mostren l'elevada dependència de la rendibilitat dels hotels espanyols respecte a la destinació turística en la qual operen. Concretament, la concentració del mercat i el nivell d'ocupació mitjà a cada destinació turística són els factors principals de localització que afecten la rendibilitat, i el treball mostra la contribució de la rendibilitat de les variables de localització en els diferents punts turístics espanyols.

L'AECIT és una associació investigadora i professional que agrupa els professors, investigadors i professionals de prestigi en l'ecosistema del turisme, les empreses, les universitats, les institucions i les consultores d'Espanya.

Referència bibliogràfica

Rubén Lado-Sestayo, LuisOtero-González, Milagros Vivel-Búa & Onofre Martorell-Cunill. «Impact of location on profitability in the Spanish hotel sector». Tourism Management, Volume 52, Febrer 2016, p. 405-415. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.07.011

Data de publicació: 19/01/2018