Un conveni entre la UIB i la Vicepresidència del Govern balear permet avançar en recerca i innovació

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, han signat un protocol general de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la UIB per a la gestió i el finançament de les inversions previstes en el programa operatiu FEDER 2014-2020 i que contribueixin a la consecució de l'estratègia Europa 2020.

El rector de la UIB, Llorenç Huguet, ha qualificat el conveni d'«històric», perquè «per primera vegada la nostra universitat figura en el Pla operatiu del programa FEDER que s'ha enviat a Brussel·les, amb una sèrie d'inversions que són molt importants per al futur de la Universitat». Ha destacat la construcció de l'edifici que ha d'encabir la Facultat d'Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia, inversions en la millora de l'Administració electrònica, modernització de Campus Extens per millorar la docència a les illes de Menorca i d’Eivissa, o el projecte SmartUIB, entre d'altres.

El vicepresident Barceló ha afirmat: «Des del Govern apostam fermament per la recerca i per la innovació, i per això era imprescindible signar aquest acord global amb la Universitat, i aprofitar el Pla operatiu del programa FEDER 2014-2020 per incloure-hi per primera vegada la UIB. Això permetrà dur a terme accions conjuntes per avançar en noves tecnologies, en eficiència energètica, i en recerca i innovació en general. És un acord positiu no només per al Govern i per a la UIB, sinó per a tota la societat, que es veurà beneficiada per aquestes millores que es podran dur a terme els propers anys».

La recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) són una assignatura pendent a l'economia balear, i a la vegada són factors clau per al creixement, el progrés econòmic, la competitivitat i el benestar social d'una comunitat. Per això, i atesa la necessitat d'impulsar polítiques públiques en matèria de foment i coordinació de R+D+I, s'ha desenvolupat el Pla regional de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria i, més recentment, l'estratègia d'especialització intel·ligent de les Illes Balears (RIS3).

Amb el protocol general de col·laboració signat es mostra l'interès conjunt del Govern de les Illes Balears i de la UIB per potenciar la recerca científica, especialment la recerca orientada a donar respostes als reptes de la societat i la transferència dels resultats al teixit productiu, així com l'impuls de la utilització de les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Projectes com el de la implantació de l'Administració electrònica a la UIB, contribuiran a millorar els serveis a la ciutadania en general i a l'alumnat universitari en particular.

Per altra banda, projectes com el de SmartUIB Energia contribuiran també a la promoció de l'eficiència energètica i l'augment de l'ús de les energies renovables, contribuint a la consecució d'un entorn més eficient i sostenible.

Tot això permetrà incrementar la capacitat innovadora i tecnològica de les Illes Balears, consolidar el desenvolupament de la societat de la informació i del coneixement i avançar cap a un model més respectuós amb el medi ambient. 

Data de publicació: 14/11/2016