Un centre de supercomputació i un institut de recerca, en el full de ruta de la intel·ligència artificial a les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears ha col·laborat en l’elaboració de l’Estratègia Balear d’Intel·ligència Artificial  

La Universitat de les Illes Balears ha col·laborat amb el Govern de les Illes Balears en l’elaboració de l’Estratègia Balear d’Intel·ligència Artificial, que s’ha presentat el dimecres, 29 de març, a representants d’institucions i a agents econòmics. Per part de la UIB, han assistit a la presentació la vicerectora d’Innovació i Transformació Digital, doctora Loren Carrasco; la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau, doctora Yolanda González; el vicerector de Política Científica i Investigació, doctor Víctor Homar; el director de l’IFISC (CSIC-UIB), doctor Emilio Hernández-García, i els doctors Llorenç Huguet i Llorenç Valverde. Els doctors Alberto Ortiz i Bartomeu Alorda, que han participat en l’elaboració de l’Estratègia, foren els encarregats de presentar-la juntament amb el director de Modernització i Administració Digital del Govern, Ramon Roca.

Una eina de planificació amb protagonisme de la UIB 

El document és una eina de planificació i impuls en aquesta matèria que ha estat elaborada per la Direcció General de Modernització i Administració Digital amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears.  

Com a element rellevant, destaca la creació d’un Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes Balears, liderat per la Universitat de les Illes Balears, dotat amb els espais, materials i personal necessaris perquè esdevingui un referent al servei d’institucions i empreses, per facilitar el desenvolupament de noves solucions i accelerar l’adopció de tecnologies innovadores basades en intel·ligència artificial. Aquesta actuació disposa del finançament del Govern i del Ministeri de Ciència i Innovació en el marc del Pla complementari d’astrofísica i física d’altes energies, que coordina la doctora Alicia Sintes, catedràtica de Física Teòrica i investigadora principal del grup de recerca en Física Gravitacional: teoria i observació (GRAVITY).

A més, la UIB ja ha iniciat el procés de creació de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial de la UIB (IAIB) com a Institut Universitari de Recerca propi de la UIB, que aglutinaria l’activitat investigadora dels grups de recerca de la UIB que ja treballen en l’àmbit de la intel·ligència artificial, especialment en àmbits com ara el desenvolupament de mètodes d’intel·ligència artificial, la robòtica intel·ligent, l’enginyeria i les comunicacions intel·ligents i les aplicacions de la intel·ligència artificial en salut i benestar. 

El document també proposa el disseny d’un pla pluriennal de recerca i innovació en intel·ligència artificial, amb convocatòries d’ajuts dirigides a projectes d’investigació fonamental i a projectes aplicats per tal de solucionar problemes empresarials i/o socials prèviament identificats; també la creació d’una càtedra universitària en intel·ligència artificial amb participació del concentrador (hub) d’innovació digital DIHBAI-TUR de les Illes Balears com a mitjà per impulsar la docència, la investigació, la transferència del coneixement i les aplicacions de la intel·ligència artificial. 

Una aplicació ètica i centrada en les persones 

L’Estratègia Balear d’Intel·ligència Artificial posa en el centre les consideracions ètiques i les implicacions per a les persones d’una tecnologia disruptiva que ja està modificant nombrosos aspectes de les vides dels ciutadans. A la vegada, es marca com a objectiu aconseguir un desenvolupament òptim d’aquesta tecnologia i les seves aplicacions, però afrontant a la vegada el repte del seu accés universal mitjançant un full de ruta inclusiu, no discriminatori, sostenible, segur i ètic. 

Així, estableix que l’impuls a la intel·ligència artificial ha de donar suport a la vertebració territorial d’una comunitat insular, impel·lir la dinamització i la modernització del territori amb efectes positius sobre la cohesió territorial i evitar qualsevol discriminació (econòmica, social, de gènere, d’accessibilitat…). 

Per aconseguir-ho, identifica la necessitat de reduir la discriminació digital i de potenciar iniciatives que minimitzin els impactes en sectors vulnerables, per exemple, millorant l’accés de la gent gran a les noves tecnologies, i propiciant una presència més elevada de les dones en els sectors STEM. 

L’estratègia presentada analitza els fonaments i l’impacte de la intel·ligència artificial avui en dia, així com la implantació a les Illes Balears. En aquest sentit, apunta la transversalitat dels sectors amb aplicacions d’aquestes tecnologies a les Illes Balears: els casos d’ús impulsats fins ara —iniciatives incipients però que demostren l’interès per una adopció eficient i segura— representen una gamma àmplia de sectors, com ara l’agricultura, la gestió de residus, les ciutats intel·ligents, la mobilitat, el turisme i l’eficiència energètica. 

Entre els objectius que cerca l’Estratègia figuren, també, impulsar un ecosistema d’intel·ligència artificial a les Illes Balears propi, competitiu i resilient —amb dades i infraestructures incloses—, potenciar-ne una formació continuada i transversal que millori les capacitats tant de professionals com de la ciutadania, afavorir-ne i accelerar-ne l’adopció per part d’empreses i institucions, així com crear una estructura organitzativa de cohesió, lideratge i governança. 

Les accions que preveu l’Estratègia s’estructuren en sis eixos que han de permetre estimular un model productiu i un ecosistema propi: 1. creixement en infraestructures i dades; 2. promoció del talent i la formació; 3. impuls d’un ecosistema d’intel·ligència artificial integrador; 4. preparació per als canvis socioeconòmics que promourà la intel·ligència artificial; 5. adopció de la intel·ligència artificial per part de les administracions públiques, i 6. observació dels aspectes ètics i legals.  

Podeu consultar el document en aquest enllaç: <https://www.caib.es/pidip2front/adjunto?codi=2959747&locale=ca>.

Data de publicació: 30/03/2023