Un catàleg per a les oscil·lacions de protuberàncies solars

Els investigadors de la UIB participen en un projecte internacional que ha permès comprovar que gairebé la meitat d'aquestes estructures de plasma oscil·len a velocitats entre 36.000 i 360.000 quilòmetres per hora 

Els doctors Jaume Terradas i Josep Lluís Ballester, del Departament de Física i l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3), han participat en la catalogació de prop de 200 oscil·lacions de protuberàncies solars feta per un equip internacional liderat pel doctor Manuel Luna, de l’Institut d'Astrofísica de Canàries.

Les protuberàncies solars són estructures de plasma molt dens suportades pel camp magnètic al si de l'atmosfera solar. Aquesta anàlisi, publicada a The Astrophysical Journal Supplement Series, ha servit per comprovar que gairebé la meitat d'aquests esdeveniments ha estat de gran amplitud. És a dir, oscil·lacions amb velocitats entre 10 km/s (36.000 km/h) i 100 km/s.

Aquest projecte forma part d'una col·laboració internacional que va començar el 2015 a través de l'International Space Science Institute i també d'un projecte de la NASA per a l'estudi d'aquest tipus d'oscil·lacions. Gràcies a aquest recull, s'ha trobat una gran varietat d'esdeveniments i s'ha pogut determinar que, en molts casos, les oscil·lacions són produïdes per fulguracions properes. És a dir, per l'alliberament sobtat d'energia a l'atmosfera solar.

Amb les dades recollides s'ha fet un estudi estadístic de les propietats de les oscil·lacions, i els resultats indiquen que la direcció del moviment de les oscil·lacions forma un angle d'uns 27 graus amb l'eix principal de la protuberància, coincident amb les estimacions prèvies de l'orientació del camp magnètic. A més, usant tècniques sismològiques, els investigadors han pogut deduir detalls sobre la geometria i intensitat del camp magnètic que suporta les protuberàncies, i posar de manifest que les oscil·lacions mostren un gran amortiment.

La revista The Astrophysical Journal Supplement Series té un índex d'impacte 9 i és la quarta en el rànquing de les revistes d'investigació en Astronomia i Astrofísica del Journal Citation Reports.

Referència bibliogràfica

Manuel Luna, Judith Karpen, José Luis Ballester, Karin Muglach, Jaume Terradas, Therese Kucera, Holly Gilbert. «GONG Catalog of Solar Filament Oscillations Near Solar Maximum». The Astrophysical Journal Supplement Series, 236:35. 30 de maig de 2018. DOI: https://doi.org/10.3847/1538-4365/aabde7 

Data de publicació: 04/06/2018