Ultrasons de potència al servei de la indústria alimentària

La tesi doctoral d’Óscar Rodríguez Barragán avalua l’ús dels ultrasons de potència per millorar l’assecat d’aliments i l’extracció amb fluids supercrítics en la indústria alimentària 

La tesi doctoral d’Óscar Rodríguez Barragán, defensada a la Universitat de les Illes Balears, avalua la utilització dels ultrasons de potència en dos processos habituals en la indústria alimentària, com són l’assecat i l’extracció amb fluids supercrítics. La tesi ha estat dirigida per les doctores Susana Simal Florindo i Carme Rosselló Matas, del Departament de Química.

Un dels reptes del sector alimentari és intensificar els processos industrials a través de la millora de les tecnologies tradicionals i el desenvolupament de noves tècniques que permetin incrementar el rendiment de la producció, reduir la mida dels equipaments, disminuir les necessitats d’energia i la producció de residus, i incrementar la qualitat i la seguretat dels productes.

La recerca d’Óscar Rodríguez s’ha centrat en l’aplicació dels ultrasons de potència a dos processos, l’assecat d’aliments i l’extracció amb fluids supercrítics, que tenen com a limitació principal una baixa velocitat de transferència de matèria, que afecta tant l’eficiència del procés com  la qualitat nutricional i organolèptica del producte final.

L’assecat d’aliments habitualment es duu a terme emprant aire calent per augmentar la temperatura de l’aliment i evaporar l’aigua; en aquestes condicions, els aliments poden patir alteracions organolèptiques i nutricionals que en disminueixen la qualitat. L’ús d’aire fred (per sota o per damunt de la temperatura de congelació) és una alternativa per preservar la qualitat del producte final, però en disminuir la temperatura el procés  passa a ser molt lent. De la mateixa forma, l’extracció amb fluids supercrítics presenta nombrosos avantatges en front dels sistemes d’extracció convencionals, perquè utilitza dissolvents nets, no tòxics i respectuosos amb el medi ambient. No obstant això, també es tracta d’un procés que té lloc de manera molt lenta.

L’investigador ha demostrat que l’ús dels ultrasons de potència pot reduir significativament el temps necessari tant del procés de deshidratació com de l’extracció amb fluids supercrítics, i mantenir o millorar al mateix temps la qualitat del producte final.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Intensificación de procesos de transferencia de materia mediante ultrasonidos de potencia. Aplicación al secado convectivo y a la extracción con fluidos supercríticos.
  • Autor: Óscar Alberto Rodríguez Barragán
  • Programa de doctorat: Ciència i Tecnologia Química
  • Departament: Química
  • Directores: Susana Simal Florindo i Carme Rosselló Matas 

Data de publicació: 15/12/2014