UIB, la comunicació des del color de les Balears

La Universitat de les Illes Balears ha renovat la imatge gràfica corporativa a final del mes de juliol de 2014.

A partir d'aquest canvi, la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional (DIRCOM) actualitza la imatge corporativa sobre els suports que, pel lògic desgast o esgotament d'existències, ja necessitaven ser renovats. També l’actualitza sobre nous suports que, com l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, encara no havien estat senyalitzats. 

.

Més enllà del que habitualment esperam trobar en aquest tipus d'actualitzacions, el DIRCOM de la UIB fa una passa més, i aprofita aquesta circumstància per avançar en l'acostament entre la Universitat i la societat balear utilitzant els conceptes de llum i color d'una forma que també és comunicació.

La llum de les Balears
Són molts els artistes que ens parlen d’un «color especial de les Balears». La projecció de la llum sobre el territori balear és diferent.

La forma en què aquí es projecta la llum parteix de les característiques de les Illes i és fàcilment reconeixible i relacionable pels que les habiten o visiten. Aquests darrers, després de conèixer-la a través de les representacions gràfiques dels diferents elements publicitaris que s'empren per donar a conèixer el nostre arxipèlag més enllà de les seves fronteres.

A les Balears, la llum que es reflecteix a l'entorn projecta una sèrie de gammes tonals de color que diferencien aquestes illes dels altres llocs.

És quelcom propi, que envolta el dia a dia dels seus habitants i que els fa sentir «com a casa», sense saber moltes vegades de forma conscient la implicació que té el color i la llum sobre aquesta sensació.

Estudi i resultats
Des que es va crear la DIRCOM, el juliol de l'any 2013, treballa per projectar tots els llaços d'unió que hi ha entre la UIB i la societat de les Illes Balears.

Una de les formes en què treballa és a partir de la llum i el color de les nostres illes.

La imatge gràfica també és comunicació. Projecta mitjançant l'ús de ritmes visuals, formes, llum i color. No empra textos, sons o altres elements.

El doctor Antonio Fernández-Coca, director de la DIRCOM de la UIB, conscient d'això, fa un estudi en el qual es determinen els colors que reconeixem com a nostres. Es tracta d'una tasca que continua de forma constant.

L'estudi es desenvolupa analitzant una sèrie d'imatges fotogràfiques de paisatges, festes i elements tradicionals de les nostres illes. Es tracta de peces tant pròpies com cedides per l'Agència Balear del Turisme (ATB) que s'empren en campanyes internacionals de promoció de les Illes Balears, la qual cosa les fa fàcilment reconeixedores pels destinataris.

A partir d'aquestes imatges se seleccionen una sèrie de colors habituals al nostre entorn.

. 

Un cop es reconeixen les diverses gammes de color, es procedeix a emprar-les en la comunicació visual.

D'aquesta manera se cerca aconseguir que, quan es vegi qualsevol publicació institucional de la UIB, l'espectador senti una major proximitat si és oriünd de les nostres illes, o reconegui l'entorn balear si és forà i ha de venir a visitar-nos o ja es troba entre nosaltres.

Amb això aconseguim que la mímesi visual entre la UIB i l'entorn balear, que és lògica, atès que la Universitat és part d’aquest entorn, també es projecti des de la seva imatge gràfica.

.

Amb això s'abandona el concepte habitual que podem veure en representacions gràfiques d'empreses i institucions, així com en la construcció d'edificis d'ús públic, en què s'oblida que són part de l'entorn en què s’insereixen i que, fins ara, es veien com a productes estranys i no com a elements propers.

Primeres aplicacions
A final del curs passat, es va començar a aplicar aquest projecte als cartells sobre paper. Actualment també s'empra, entre molts altres suports, en el desenvolupament de la preproducció del que serà el vídeo corporatiu de la UIB.

A més, també s'acaba d’aplicar a la nova senyalització del campus de la UIB, al recentment inaugurat edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
Es tracta d'un edifici de tres plantes. Disposa de sales, de despatxos i de laboratoris d'investigació.

Cadascuna de les plantes es dedica a una d'aquestes funcions. Per diferenciar-les el DIRCOM ha projectat els colors d'Eivissa i Formentera, de Mallorca i de Menorca en cada una.

.
L'elecció de gammes de colors propis d'aquestes quatre illes defineixen la gamma tonal que serveix per identificar i facilitar l'accés a espais de treball i d’investigació.

La planta inferior pren la gamma tonal de la platja del Trenc. Tota una cadència de color que va des de l’arena al cel, passant pels colors de la mar Mediterrània quan banya les costes de Mallorca, illa que dóna imatge a aquesta planta, dedicada a la investigació.

.

 

.

Aquí és potser on millor s'ha pogut fer servir el concepte de color de les Balears, ja que no s’ha triat expressament el concepte de color aplicat a determinades àrees de coneixement, com es podria haver pensat.

Com que es tracta d'un edifici viu, és possible que la dedicació dels laboratoris pugui canviar en un futur, de manera que en cas d'emprar el laboratori per a qualsevol altra àrea, el valor color per àrea quedaria inutilitzat.

Així, amb el sistema que s'ha emprat, s'evita que es pugui donar aquest problema visual en algun moment.

La planta al nivell del carrer està composta per set sales multiús disposades al llarg d'un passadís. Aquí són els colors del capvespre sobre les illes d'Eivissa i Formentera els que predominen. Tota una seqüència que va des del marró dels troncs dels pins tan característics de les Pitiüses fins al color vermellós del seu cel en la posta de sol, passant pel reflex dels verds del fullatge i el blau de la mar en aquestes hores del dia.

.

.

La planta superior, destinada a les oficines de gestió acadèmica, està protagonitzada pels verds propis dels camps de l'illa de Menorca.

Són aquests verds, que proporcionen relaxació visual en un entorn de treball on també s’atén el públic, els que, com fan les altres illes en les altres plantes, donen color a les peces que ens serveixen per plantejar la senyalística d'aquest edifici.

.

 

.

Peces i tipografia UIB
La Universitat de les Illes Balears disposa d’una família tipogràfica pròpia anomenada UIB. 

Aquesta tipografia es presentarà públicament coincidint amb la publicació de la nova guia d'estil gràfic de la UIB, durant l'últim trimestre de 2014.

La tipografia UIB disposa de dos tipus: serif i sans serif. En ambdós la DIRCOM va demanar que s'introduïssin conceptes gràfics que recordassin el rombe, ara corbat, que forma la imatge corporativa de la Universitat de les Illes Balears.

La projecció d'aquest rombe sobre la lletra U, majúscula, d'Universitat permet realitzar la nova forma corporativa que també identifica la UIB a la guia d'estil gràfic, retallant una de les seves zones i prenent-ne un fragment que serveix, en la nova imatge gràfica corporativa de la UIB, per donar suport a la representació visual i al mateix temps per definir les formes que fem servir en la nova senyalística.

.

Sobre aquesta fragmentació de la lletra U majúscula es realitza un tall que permet retolar-hi amb la mateixa tipografia UIB sans serif mantenint la filosofia dels colors de les Balears, la nova senyalística dels edificis de la UIB.

.

Aquesta fragmentació de la lletra U no només s'aplica a la senyalística dels edificis. També és la base de tota la projecció gràfica de la UIB a través d'un sistema de cisalla gràfica que ens permet donar una imatge unitària de la nostra universitat, i alhora emprar fotografies i il·lustracions diferents a l'espai destinat per a això, obrint i tancant aquesta estructura segons les necessitats de cada moment.

.

Progrés
Fa poc més d'un any que es va iniciar aquest projecte, des de la filosofia de millora constant dels resultats a partir de la construcció d'una base ferma, que s'estructura al voltant d'un pla de comunicació, en què la guia d'estil gràfic sobre la nova imatge corporativa és una part més.

La nova guia d'estil gràfic de la UIB estarà enllestida a final d'octubre de 2014. S’anirà publicant a la web <http://logo.uib.es>.

La comunicació és un ens viu, com ho és la Universitat de les Illes Balears, per això el progrés està assegurat per la tasca de l'equip DIRCOM, el qual treballa per i per a tota la comunitat UIB, cercant projectar tan bé com es pugui tots els seus èxits a través d'eines actuals, sense deixar de banda les que van apareixent gràcies a les xarxes de comunicació i els avenços tecnològics.

El color de les Balears i les formes gràfiques on el fem servir a la Universitat de les Illes Balears, són un paràmetre més amb el qual es treballa des d'una iniciativa pròpia de la UIB que vol impulsar i aconseguir un major acostament.

Un paràmetre que, com abans s'ha indicat, com tots els altres que fem servir, es continua treballant i investigant. 

Documents relacionats

Data de publicació: 23/09/2014