UIB i Fundació BIT analitzaran la percepció de les notícies falses («fake news») entre l'alumnat de les Illes Balears

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Llorenç Huguet, i el gerent de la Fundació BIT, Gabriel Frontera, dia 17 d’abril signen un conveni de col·laboració i coordinació entre les dues entitats amb la finalitat d’analitzar la percepció de les denominades notícies falses (fake news) entre l'alumnat de les Illes Balears.

L’objectiu és fer un estudi de camp que permeti analitzar, a través de les dades recopilades, l’impacte i la percepció de les notícies falses entre el col·lectiu de l’alumnat de les Illes per després redactar un informe amb els resultats i recomanacions per divulgar-los entre la societat de les Illes Balears. És la primera iniciativa d’aquest tipus que s’emprèn a les Illes Balears sobre aquest fenomen que les xarxes socials, a causa de la seva universalització i gratuïtat, han contribuït a multiplicar.

L'última dècada, els mitjans socials s'han convertit en una de les fonts d'informació més importants, a través de les quals circulen notícies falses (fake news) que són un llast d'Internet i les xarxes socials, i influeixen en la percepció de la realitat. En aquest sentit, l’acord parteix de la premissa que l’anàlisi correcta de la percepció de les notícies falses facilitarà l’adopció de mesures per ensenyar a combatre-les. 

Entre els eixos de la Fundació BIT destaca la incorporació de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a la vida dels ciutadans mitjançant projectes de sensibilització, capacitació, informació i divulgació, com aquest estudi. A través del departament de Cibersocietat, la fundació estructurarà un formulari en línia per recollir dades a partir dels indicadors i variables acordats amb la UIB, farà una anàlisi descriptiva de les dades recopilades, i redactarà i publicarà un informe sobre la metodologia, els resultats i recomanacions a la pàgina web de la Fundació BIT per divulgar-les entre la societat de les Illes Balears.

Per part seva, membres del grup de recerca Educació i Ciutadania, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (PAPE) de la UIB, seran els encarregats de definir els objectius i hipòtesis de l'estudi, aportar una metodologia d'anàlisi, proposar els indicadors i variables que cal analitzar, validar les hipòtesis i redactar, com a mínim, un article científic per enviar-lo a una revista indexada.

Aquest conveni té una durada de dos anys, la qual es podrà prorrogar de manera anual fins a dos anys més per acord mutu entre les parts. 

Data de publicació: 17/04/2019