Tres investigadors del grup de recerca en Sistemes, Robòtica i Visió de la UIB, premiats a l'IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation

Un article de tres investigadors del grup de recerca en Sistemes, Robòtica i Visió del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB ha estat premiat amb el premi Best Work-in-Progress Paper Award in Emerging Technologies en el marc de l’IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA 2012), que ha tingut lloc a Cracòvia, Polònia, del 17 al 21 de setembre de 2012. Aquest esdeveniment anual és un dels congressos de referència per als investigadors de l'àrea de comunicacions industrials i encastades.

Els investigadors premiats són l'alumne del doctorat d'Informàtica David Gessner i els professors Manuel Alejandro Barranco González i Julián Proenza Arenas. L'article, que té per títol «A first qualitative evaluation of star replication schemes for FTT-CAN», forma part de la tesi doctoral de David Gessner i ha comptat amb la col·laboració de Michael Short, professor de la Universitat de Middlesbrough, al Regne Unit.

 El treball premiat se centra en l'avaluació qualitativa de diferents esquemes de replicació basats en topologies en estrella pel protocol Flexible Time-Triggered Controller Area Network (FTT-CAN). El protocol FTT-CAN està basat en el protocol Controller Area Network (CAN), que és un dels protocols més emprats en xarxes encastades distribuïdes, com per exemple les xarxes emprades en automòbils o fàbriques automatitzades. FTT-CAN millora la flexibilitat de CAN, amb l'objectiu de fer-lo adequat per a sistemes adaptatius que operen en entorns dinàmics, és a dir, entorns en què els requeriments de comunicació poden canviar amb el temps i no ser previsibles. Però per obtenir un sistema encastat distribuït capaç d'operar en entorns d'aquest tipus de manera contínua i sense interrupcions no és suficient tenir un protocol flexible. És necessari que el protocol, a més, tingui una elevada fiabilitat i garantia de funcionament. És aquí on el treball premiat constitueix un primer pas important, proporcionant una avaluació qualitativa de distints esquemes de replicació de la xarxa de comunicacions. Concretament, el treball avalua esquemes de replicació basats en topologies en estrella replicades que, a diferència de les topologies en bus emprades clàssicament en CAN i FTT-CAN, eliminen tots els punts únics d'avaria i poden incrementar significativament la contenció d'errors i la fiabilitat.

Referència de l'article

David Gessner, Manuel Barranco, Julián Proenza and Michael Short. «A first qualitative evaluation of star replication schemes for FTT-CAN». Proceedings of the 17th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA 2012), Kraków, Poland, IEEE, September, 2012. 

Documents relacionats

Data de publicació: 28/09/2012