Tres investigadors de l'IFISC (CSIC-UIB) estudien la importància de la distribució del desordre en models de sincronització en un article publicat a la revista "Physical Review Letters"

Els investigadors Luis Fernández Lafuerza, Pere Colet i Raúl Toral, de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC), centre mixt entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), han publicat un article a la revista Physical Review Letters en què estudien la importància de la distribució del desordre en models de sincronització.

La sincronització és un procés ubic a la natura. Apareix en sistemes tan diferents com les reaccions químiques, les cèl·lules cardíaques, els circuits acoblats o els grups de cuques de llum, entre molts altres exemples. Per entendre aquest procés s'han construït i analitzat models que a la vegada són simples i capturen l'essència del fenomen, com és el cas del model de l'investigador japonès Yoshiki Kuramoto, que permeten entendre de forma qualitativa (i en alguns casos també quantitativa) els processos observats.

En aquest treball, els autors consideren una extensió d'aquest model que descriu el comportament d'elements excitables acoblats i que mostra com el desordre pot donar lloc a comportaments col·lectius coherents. En particular, demostren que aquest comportament coherent induït pel desordre apareix a la gran majoria de les distribucions de desordre. Singularment, una distribució usada habitualment a la literatura científica perquè permet un tractament senzill, no mostra aquest efecte constructiu del desordre. Aquest resultat convida a revisar altres resultats que s'han obtingut usant aquesta distribució.

Referència de l'article
Lafuerza, L. F., Colet, P., and Toral, R. (2010) «Nonuniversal Results Induced by Diversity Distribution in Coupled Excitable Systems». Physical Review Letters, 105, 084101.

Data de publicació: 09/11/2010