Treballs de final de grau per millorar la gestió de les emergències

Dos alumnes d’Enginyeria Informàtica desenvolupen noves funcionalitats tecnològiques per a les eines de gestió de les incidències del Servei d’Emergències de les Illes Balears 112 

Llorenç Seguí i Juan Luis Román es troben en la recta final dels estudis d’Enginyeria Informàtica a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears. Estan en el darrer curs i, per tant, han de batallar amb l’elaboració d’un treball que els permeti culminar amb èxit aquesta etapa. Han de demostrar totes les competències que han adquirit al llarg de la titulació en aquest treball, que és un requisit previ per a la consecució del títol de grau. Així, han de fer evidents no només els coneixements que han assolit en la seva disciplina, sinó també les destreses i les actituds que els han de permetre aplicar aquests coneixements de manera professional. 

En el seu cas, aquest repte final ha esdevingut una oportunitat que pot ajudar a millorar les eines tecnològiques que té el Servei d’Emergències de les Illes Balears 112 per a la gestió d’incidències. Els seus projectes es varen presentar el passat 11 de febrer en el marc dels actes del Dia Europeu del Telèfon Únic d’Emergències 112, que va tenir lloc al ParcBiT, com un exemple de les innovacions tecnològiques que aquest servei podria implementar en un futur.

Estadístiques, etiquetes i imatges a través del mòbil

El treball de Llorenç Seguí Capllonch s’ha centrat en l’ampliació de les funcionalitats de l’aplicació Cadmovil Android, que el SEIB112 fa servir per mostrar i monitoritzar les incidències que esdevenen a les Illes Balears. Concretament, ha desenvolupat tres mòduls que s’han integrat en aquesta aplicació. El primer permet obtenir dades estadístiques, de manera ràpida i còmoda, de cadascun dels incidents en què ha intervingut el SEIB112. El segon permet que directament des de Cadmovil Android es puguin crear etiquetes (hashtags) sobre les incidències per ser utilitzades a Twitter i, d’aquesta manera, es pugui fer un seguiment de les piulades relacionades i recollir la informació que circula per aquesta xarxa social. El tercer mòdul permet que els usuaris puguin enviar fotografies d’una incidència a través del seu telèfon mòbil i associar-les a la fitxa corresponent, la qual cosa permet que els gestors d’emergències puguin tenir una informació més gran i més clara sobre allò que està succeint. A banda d’aquestes funcionalitats, Llorenç Seguí ha treballat també en la millora d’alguns aspectes visuals de l’aplicació per facilitar la tasca dels usuaris.

Més rapidesa i eficàcia en la gestió de la informació

El treball de Juan Luis Román Martínez amplia les funcionalitats del sistema que nodreix d’informació el SEIB 112, de manera que les unitats dels diferents organismes que intervenen en una incidència (policia, bombers, serveis sanitaris, Protecció Civil, IBANAT...) puguin informar directament de la seva intervenció la resta d’unitats sense necessitat d’haver de traslladar primer aquesta informació als operadors de la central de l’112 perquè la redirigeixin a la resta d’unitats. Fins ara, les unitats havien d’avisar per ràdio els operadors de la central de l’112, i eren aquests els que havien d’introduir les dades en el sistema d’informació del SEIB 112 perquè poguessin estar disponibles per als diferents organismes. Ara, amb les millores introduïdes, la informació es transmet de manera més ràpida i més eficient, atès que s’eliminen intermediaris i es descarrega de feina la central de l’112. A més, es podrà tenir un control més precís de l’estat i la posició de les diferents unitats sobre el terreny. Aquest sistema s’ha plantejat aprofitant les potencialitats de TETRAIB, la xarxa digital de comunicacions mòbils professionals del Govern de les Illes Balears que permet intercomunicar els diferents cossos de seguretat i d’emergències encarregats de gestionar les situacions de crisi. 

Data de publicació: 27/02/2015