Trampes electròniques per controlar la mosca de l'olivera

La UIB participa en el projecte europeu FruitFlyNet que té com a objectiu fer més eficient el tractament de la principal plaga que afecta les oliveres 

Un equip d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears treballa en el desenvolupament de dispositius electrònics destinats a millorar el control de la principal plaga que afecta el cultiu d’oliva: la mosca de l’olivera (Bactrocera oleae). Els investigadors de la UIB treballen amb equips multidisciplinaris de Grècia, Itàlia, Jordània i Israel en el marc del projecte europeu FruitFlyNet per desenvolupar un sistema de detecció i localització de la mosca de l’olivera basat en trampes electròniques dotades amb càmeres i sensors que registren la població de la mosca i les variables ambientals. Aquestes dades s’envien automàticament i serveixen per millorar el control de la mosca.

La mosca de l’olivera té un cicle de vida aproximadament de cinc setmanes, i quan té les condicions meteorològiques propícies constitueix una plaga que fa malbé gran part dels fruits afectats, ja que la mosca pon l'ou a l’oliva, i la larva hi creix dedins alimentant-se de la fruita. La plaga provoca una disminució de la quantitat i la qualitat de la producció, que es tradueixen en importants pèrdues econòmiques per als productors. Per fer front a la plaga, tradicionalment s’ha recorregut als tractaments químics que a curt termini provoquen la mort de les mosques i les larves, però que a llarg termini no només suposen una important despesa, sinó que també són ambientalment pocs sostenibles perquè contaminen les zones fumigades i acaben matant altres espècies d’insectes de l’olivar.

El prototip desenvolupat pels investigadors de la UIB permet identificar les zones de l’olivar on la mosca és present i, per tant, fa possible obtenir informació actualitzada de la seva densitat poblacional i establir una ruta per l’olivar amb indicacions sobre on convé fer el tractament contra la plaga. Els diferents dispositius repartits per tota l’extensió de l’olivar ajuden a valorar amb un gran nivell d’exactitud en quin moment la mosca esdevé un perill per a la collita i la forma d’actuar.

Així, el sistema permet reduir el nombre i el volum de les aplicacions de l’insecticida emprat en el control d’aquesta plaga, la qual cosa redueix l’impacte negatiu sobre les poblacions dels paràsits naturals de la mosca –que podrien ajudar a controlar la plaga–, es generen menys residus i s’estalvien doblers, especialment en grans finques, on es pot fer el seguiment de grans extensions d’olivar sense haver de desplaçar-se.

L’equip de la UIB que participa en el projecte europeu FruitFlyNet està coordinat pel doctor Miguel Ángel Miranda, del Laboratori de Zoologia, i en formen part el doctor Bartomeu Alorda i el senyor Ferran Valdés, del Departament de Física; el doctor Maurici Ruiz i el senyor José Feliu de la Peña, del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció; i la doctora Mar Leza i el senyor Carlos Barceló, del Laboratori de Zoologia.

Jornada

Els resultats assolits en l’experiència pilot del sistema desenvolupat per l’equip de la UIB en el projecte FruitFlyNet es presentaran el divendres 13 de novembre, en el marc d’una jornada a la qual assistiran els col·lectius que se’n poden beneficiar, com ara associacions de defensa vegetal, denominacions d’origen, petites explotacions o grans productors.   

El projecte FruitFlyNet, desenvolupament d'un sistema de localització automàtica per controlar la mosca de l'oliva, té un pressupost total d’1.662.872,32 euros i la Unió Europea en finança el 90 per cent a través de l'ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme, amb un total d’1.496.585,09 euros.

Data de publicació: 11/11/2015