Tires de còmic al servei de la pràctica col·laborativa entre els professionals de la salut

El dibuixant Pere Joan col·labora amb la UIB i l'Hospital Son Llàtzer en la difusió dels resultats d'un projecte de recerca 

Unes tires de còmic, dibuixades pel reconegut il·lustrador Pere Joan, són el camí triat per difondre els resultats assolits en el marc del projecte de recerca «La pràctica col·laborativa interdisciplinària en l'atenció a la salut i el seu impacte en la pràctica clínica». La recerca ha tingut com a objectiu analitzar, a través d'un estudi d'etnografia crítica, la pràctica col·laborativa entre metges, infermeres i auxiliars d'infermeria.

L'equip integrat per investigadors del Grup d'Investigació Crítica en Salut (UIB-IDISPA-IUNICS), de la Universitat de Toronto (Canadà), i professionals sanitaris de l'Hospital Son Llàtzer i d'Atenció Primària de Mallorca, no només ha analitzat la manera com es duu a terme aquesta pràctica col·laborativa i el context en el qual es realitza, sinó que també ha estudiat la percepció que els professionals sanitaris tenen sobre l'impacte que aquesta pràctica col·laborativa té en l'atenció als pacients i les estratègies per millorar-la.

Així, les vinyetes sorgides del traç de Pere Joan serveixen de suport per donar a conèixer quines són les millors pràctiques que metges, infermers i auxiliars d'infermeria haurien de seguir per compartir informació i coordinar-se per millorar la qualitat de l'atenció dels pacients. De moment, les vinyetes s'han ubicat ja a les parets i els mostradors de tres unitats clíniques i de les àrees de docència i de direcció de l'Hospital Son Llàtzer. 

El projecte, que ha coordinat la doctora Margalida Miró, professora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears, l'ha finançat el Fons d'Investigació Sanitària.

Comunicació interrompuda 

Els investigadors han detectat algunes mancances que es poden donar en la comunicació entre tots els professionals sanitaris implicats en l'atenció als pacients, com ara el fet que les interaccions entre els professionals puguin ser desordenades i de curta durada, sovint amb interrupcions i en espais públics, sense disposar ni d'un espai ni del temps adequats. A més, aquesta comunicació pot estar condicionada per la jerarquia entre els diferents col·lectius, la manca d'implicació i d'interès de l'organització i els seus líders, les diferents agendes dels professionals i el desconeixement dels rols professionals. 

L'estudi posa de manifest que els professionals sanitaris reconeixen la importància de la pràctica col·laborativa en la seguretat clínica dels pacients. Malgrat això, en realitat el seu discurs no es correspon amb la seva pràctica clínica, atès que segueixen treballant de manera jerarquitzada, corporativista, fragmentada i amb baixos nivells d'interdependència i coordinació, excepte en situacions d'emergència. 

Vinyetes  

Per tal de revertir aquesta situació i incrementar la qualitat de l'atenció als pacients, els investigadors han desenvolupat una campanya per donar a conèixer els beneficis que pot suposar la millora de la pràctica col·laborativa entre els col·lectius de metges, infermeres i auxiliars. Les tires còmiques, que ja s'han ubicat en parets i mostradors de l'Hospital Son Llàtzer, s'han dissenyat a partir de cinc principis: l'humor, l'originalitat, la precisió del traç, la crítica constructiva i les propostes de millora. Per això, s'ha creat una família de quatre personatges -infermera, metge, auxiliar i pacient-, que en el cas dels professionals s'identifiquen amb un color i una forma geomètrica: la infermera és un triangle taronja, el metge un hexàgon blau i l'auxiliar un cercle groc. A més, les tires es componen de tres cercles on es reflecteixen els resultats de la recerca, tres punts suspensius i un darrer cercle que reflecteix el que l'evidència científica suggereix per millorar, és a dir, l'escenari desitjable per a un futur. 

En les tres primeres tires còmiques que s'han editat, els dibuixos de Pere Joan mostren els resultats següents:

  • Els tres professionals disposen d'important informació de l'estat i l'evolució dels pacients que atenen, però és parcial i fragmentada ja que en general no la comparteixen, ni la posen en comú, de manera que difícilment s'aconsegueix una imatge completa i global del pacient.
  • Els tres professionals amb informació diferent dels pacients interaccionen entre ells de forma esporàdica, puntual i amb interrupcions. En un mateix torn es persegueixen i busquen per resoldre dubtes, la qual cosa els genera estrès, desmotivació, tensió, desconfiança, pèrdua de temps, i això repercuteix en la seguretat clínica dels pacients, exposats a complicacions no desitjades.
  • Les interaccions interprofessionals són breus i ràpides i es duen a terme en espais públics com els passadissos o davant les portes de les habitacions. Les infermeres solen interaccionar amb metges i auxiliars; els metges, gairebé exclusivament amb les infermeres, i les auxiliars amb les infermeres. Les decisions clíniques es prenen de forma individual i en general no es consensuen. 

Finalment, en les tres tires l'escenari de millora que es proposa a partir del que l'evidència científica recomana és el dels professionals intercanviant i compartint informació i coordinant-se per millorar la qualitat de l'atenció als pacients. 

Data de publicació: 20/02/2017