Tesi doctoral: El socialisme espanyol i l'emigració a Alemanya

La tesi doctoral d'Elisabeth Ripoll investiga les estructures organitzatives del PSOE i les Joventuts Socialistes d'Espanya entre els emigrants espanyols a la República Federal d'Alemanya entre 1960 i 1982 

La tesi doctoral d'Elisabeth Ripoll Gil, defensada a la Universitat de les Illes Balears, es contextualitza en un dels cicles migratoris més destacats de la història contemporània de l’Estat espanyol, desenvolupat especialment a partir dels anys seixanta i amb Europa occidental com a destinació principal.

L’objectiu fonamental d'aquesta recerca ha consistit a analitzar l'organització política socialista (el PSOE i les Joventuts Socialistes d'Espanya) entre els emigrants espanyols a la República Federal d’Alemanya entre 1960 i 1982, anys de la signatura de l’acord bilateral d'emigració entre el Govern de l’Estat espanyol i el Govern d’Alemanya occidental i de la primera victòria electoral dels socialistes durant la Transició, respectivament. Aquesta tesi l'han dirigida el doctor Sebastià Serra i Busquets, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB, i el doctor Carlos Sanz Díaz, del Departament d'Història Contemporània de la Universitat Complutense de Madrid.

Un dels aspectes clau en aquesta organització fou la constitució de seccions locals tant de les JSE com del PSOE, tasca en què destacaren illencs com Sebastià Gallardo Beltran (sa Pobla) o el violinista Miquel Colom Marí (Eivissa).

L'emigració fou entesa com el resultat del sistema polític, econòmic i social del franquisme, i fou concebuda com a part de l’engranatge de denúncia contra la dictadura en l’àmbit internacional. La tesi destaca, per exemple, les protestes contra l’Estat d’excepció i el Procés de Burgos de 1970 o contra l’execució de Salvador Puig Antich el 1974 que s’articularen des de la RFA.

Això no obstant, les crisis internes dels socialistes es  reflectiren en la militància exterior. La voluntat de traslladar els òrgans de direcció de l’exili a la clandestinitat, la col·laboració de l'organització juvenil amb altres forces antifranquistes o l’adopció del concepte de socialdemocràcia com a definició ideològica provocaren nombrosos conflictes que menyscabaren els resultats organitzatius. En conseqüència, la militància comunista superà el nombre d’afiliats a l’exterior.

Després de la crisi de 1973 i ja en l’etapa de transició es féu evident la discordança entre les accions de govern i les necessitats dels emigrants i  retornats. Malgrat tot, destaca la presència d’emigrants retornats a les llistes electorals; serien els casos de Josep Moll Marquès (membre del Parlament de les Illes Balears i secretari general de la Federació Socialista Balear, entre d’altres) o Ángel José Barrero Ardines (membre de la Federació Balear de la UGT i regidor de l’Ajuntament de Palma el 1979).

Elisabeth Ripoll també ha analitzat la publicació Exprés Español, editada mensualment a la RFA entre octubre de 1970 i maig de 1977. Sotmesa a diversos intents de censura per part de les autoritats franquistes, els redactors (entre els quals figura Josep Moll) varen posar especial èmfasi en les temàtiques polítiques i socials, i s’identificaren progressivament amb els valors del PSOE-Renovat.

Sens dubte, Exprés Español es pot considerar una eina al servei de la política entre l’emigració a Alemanya occidental, un contrapès als mitjans de comunicació i propaganda franquistes així com una sòlida mostra de solidaritat de la socialdemocràcia alemanya amb l’emigració.

En conclusió, Elisabeth Ripoll assenyala que l’experiència adquirida a l’estranger va comportar l’aprenentatge de valors democràtics, l’adquisició de responsabilitats de gestió i representació política i l'accés i participació en mitjans de comunicació lliures, i formà part, en conseqüència, de les bases del canvi social, polític i cultural de l’Estat espanyol.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La organización política socialista entre la emigración española en la República Federal de Alemania (1960-1982)
  • Autora: Elisabeth Ripoll Gil
  • Programa de doctorat: Història
  • Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
  • Directors: Sebastià Serra i Busquets i Carlos Sanz Díaz 

Data de publicació: 23/06/2017