Teniu més de 65 anys i no patiu dolor crònic? La UIB us necessita

El grup de recerca en Neurociència Cognitivoafectiva i Psicologia Clínica cerca voluntaris per participar en un estudi sobre el dolor crònic i l’envelliment 

Un equip d’investigadors de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) cerca persones de més de 65 anys que no pateixin ni dolor crònic ni problemes neurològics, perquè participin com a voluntaris en una única sessió d’electroencefalografia en el marc d’un estudi sobre la relació entre el dolor crònic i l’envelliment. Aquesta prova permetrà estudiar les diferències neurobiològiques de les àrees cerebrals relacionades amb el dolor entre les persones grans i les joves, amb l’objectiu d’analitzar si els canvis que s’associen al dolor crònic són, en termes generals, semblants als que es produeixen durant l’envelliment normal (sa).

L’estudi forma part de l’activitat investigadora que fa el grup de recerca en Neurociència Cognitivoafectiva i Psicologia Clínica, dirigit pel doctor Pedro Montoya, sobre el dolor crònic. Aquesta patologia és el principal motiu de consulta mèdica i una de les càrregues més grans dels sistemes de salut del món desenvolupat. Emperò, les teràpies actuals són encara inadequades per a determinats tipus de dolor o provoquen efectes secundaris intolerables. Per això, es fa necessari investigar les bases neurofisiològiques del dolor crònic per a poder avaluar i gestionar aquesta problemàtica. En aquest marc, l’estudi de la UIB parteix de recerques prèvies de neuroimatge que han demostrat que el dolor crònic produeix canvis estructurals i funcionals en el sistema nerviós central molt semblants als que es produeixen com a conseqüència de l’envelliment. Els investigadors pensen que la persistència del dolor pot provocar un envelliment prematur en les estructures rellevants per al processament del dolor.

Contacte

Les persones interessades a participar com a voluntaris en aquest estudi, poden contactar amb l’investigador del grup de recerca en Neurociència Cognitivoafectiva i Psicologia Clínica Joan Llorenç Terrasa, a través de l’adreça electrònica <joanllotn@gmail.com>.  

Data de publicació: 27/10/2015