Soledat, aïllament i desgast emocional: efectes de la COVID-19 en usuaris i professionals de la Fundació Deixalles

Investigadors de la UIB analitzen els itineraris d’inserció sociolaboral dirigits a persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social 

El grup de recerca Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques de la UIB, al qual hi pertany la investigadora i professora del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB Fernanda Caro Blanco, ha elaborat un projecte per analitzar l’impacte de la COVID-19 en itineraris d’inserció sociolaborals dirigits a col·lectius vulnerables. La investigació s’ha fet amb la col·laboració de l’Observatori Social de les Illes Balears (UIB), la Fundació Deixalles, l’empresa d’inserció Triamdetot i la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS).

Efectes de la COVID-19

L’estudi, centrat en la Fundació Deixalles, detecta en les persones usuàries efectes de la COVID-19 com soledat, aïllament i distanciament de les xarxes socials i familiars. Uns estats que, segons els investigadors, afecten la seva salut mental i que poden derivar en conductes addictives. Els resultats també mostren preocupació dels usuaris pel que fa a l’accés a una feina remunerada i el benestar de la seva família.

Pel que fa als efectes de la COVID-19 sobre els professionals, presenten un desgast emocional, estrès i angoixa, així com la dificultat de gestionar imprevists per mor del teletreball i frustració per no poder atendre tothom, entre d’altres.

Per altra banda, usuaris i professionals identifiquen la Fundació Deixalles amb conceptes com vocació, compromís, llibertat i autonomia, acompanyament a les persones, solidaritat, esperança, etc.

Anàlisi dels itineraris d’inserció sociolaboral

L’estudi detecta com a punts forts de la Fundació Deixalles la personalització del procés d’inserció, un bon clima laboral i un fort sistema de valors, motivació i compromís dels seus professionals, entre d’altres. Com a punts dèbils, els resultats mostren la precarietat del mercat laboral balear, del finançament i també de la burocràcia institucional, a més de la bretxa digital, la qual dificulta l’accés a la inserció de persones més vulnerables.

La investigació també ha analitzat la qualitat de vida de les persones usuàries a través d’un qüestionari on s’avalua el benestar físic, emocional i material, les relacions interpersonals, la inclusió social, el desenvolupament personal, l’autodeterminació i els drets.

Així, detecta que, en sis mesos, els programes d’inserció sociolaboral milloren de forma significativa els drets i el benestar econòmic i físic dels usuaris. A més, que el benestar material, físic i la inclusió social són proporcionalment inverses a l’edat. És a dir, com més edat, menys qualitat de vida.

Aquest projecte forma part de les 11 investigacions que han finançat l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (ODCS) de la UIB i la Conselleria d’Afers Socials i Esport en el marc de les convocatòries I i II de recerca d'impacte social aplicada al desenvolupament humà sostenible en el context de la COVID-19.

Fitxa del projecte

  • Títol: «Impacte de la COVID-19 en els itineraris d'inserció sociolaboral dirigits a col·lectius vulnerables: una proposta adaptada a un nou escenari».
  • Investigadora: Dra. Fernanda Caro Blanco.
  • Facultat: Filosofia i Lletres. Departament de Filosofia i Treball Social, grup de recerca Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques (UIB), Observatori Social de les Illes Balears (UIB).
  • Col·laboració: Fundació Deixalles, Triamdetot, Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears).
  • Finançament: 14.200 €. 

Data de l'esdeveniment: 19/07/2022

Data de publicació: 19/07/2022