Sobre el trasllat d'estudis al centre de Palma

A proposta de l’Ajuntament de Palma, el Rector i la presidenta del Consell Social de la UIB divendres passat varen participar en una reunió en què es va tractar la qüestió de compartir l’edifici de l’Estudi General Lul·lià per a usos acadèmics. També es va parlar de la possibilitat de traslladar alguns estudis universitaris existents, o de nova creació, al centre de Palma.

Actualment la Universitat disposa de dos edificis al centre de la ciutat: Sa Riera, que funciona a ple rendiment d’activitats culturals i d’estudis propis, i Ca n’Oleo, que s’espera que estarà operatiu aviat.

El Rectorat comunica que aquesta primera reunió és l’inici de futures converses, i en cas que hi hagi una proposta conjunta amb la Conselleria d'Educació i Universitat, seran els òrgans de govern de la Universitat els que prendran una decisió, sempre atenent al parer dels possibles estudis afectats. 

Data de publicació: 12/02/2018