Smartfoods: ingredients intel·ligents per prevenir malalties

Els investigadors del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia i l’empresa de base tecnològica Alimentòmica participen en un projecte que té com a objectiu el desenvolupament industrial d’aliments funcionals

Un equip d’investigadors del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) de la Universitat de les Illes Balears i l’empresa de base tecnològica Alimentòmica, sorgida de la UIB, participen en el projecte Smartfoods d’investigació industrial per dissenyar nous aliments funcionals que permetin reduir el risc d’algunes de les malalties cròniques més freqüents. Concretament, Smartfoods investigarà quins ingredients es poden afegir a una dieta equilibrada per potenciar la resistència de l’organisme enfront de determinades malalties, com la diabetis, els trastorns cardiovasculars, l’obesitat, el càncer o les malalties neurodegeneratives, o per prevenir-les.

La principal innovació d’aquest projecte és intentar aconseguir combinar en un mateix aliment diferents ingredients bioactius, amb propietats funcionals beneficioses per a la salut, que actuïn de forma simultània sobre diverses dianes implicades en una mateixa patologia. En el projecte també tindrà un gran protagonisme l’ús de tecnologies de darrera generació per avaluar la interacció entre els nutrients i els gens, la qual cosa ha de permetre unir el concepte d’aliments intel·ligents amb el de nutrició personalitzada, i es faran diversos assaigs preclínics i clínics per validar les funcionalitats.

Els investigadors del LBNB de la UIB participen a Smartfoods a través de dos subprojectes. El primer, liderat pels doctors Lluïsa Bonet i Andreu Palou, té com a objectiu identificar necessitats específiques de nutrients que puguin ser de gran interès per a grups de població identificables genèticament per al disseny de complements multifuncionals apropiats en nutrició personalitzada.

El segon, liderat per les doctores Catalina Picó i Paula Oliver (que hi participen a través del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa d’Obesitat i Nutrició, Ciberobn),  té com a objectiu el disseny i la validació de dietes i protocols d’alimentació personalitzada i la selecció de composts bioactius d’interès a partir d’estudis nutrigenòmics en mostres humanes.

El projecte Smartfoods, que té un pressupost global d’11,6 milions d’euros per als pròxims quatre anys, s’emmarca en la convocatòria del Programa Estratègic de Consorcis d’Investigació Empresarial Nacional (CIEN) del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), que finança grans projectes d’investigació industrial i de desenvolupament experimental, orientats a la recerca en àrees estratègiques de futur i amb projecció internacional. El projecte està liderat per Laboratorios Ordesa i compta amb la participació de set empreses i vint-i-tres organismes de recerca. 

Data de publicació: 22/04/2015