Sis professors de la UIB lideren sis projectes de recerca i desenvolupament amb vuit universitats d'Iberoamèrica i l'Àfrica

Sis professors de la UIB gestionaran altres sis projectes de desenvolupament i recerca amb vuit universitats d’Iberoamèrica, l'Àfrica Subsahariana i la Mediterrània en el marc del Programa de cooperació interuniversitària i recerca científica que convoca anualment l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), que depèn del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació. Els projectes estan dotats amb 312.298 euros.

L’AECID convoca anualment aquest programa de cooperació per impulsar i fomentar vincles estables entre les universitats espanyoles i les universitats d’Iberoamèrica, de països de la Mediterrània i de l’Àfrica Subsahariana, per dur a terme activitats de docència i de recerca conjunta.

Des del Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació es gestiona la convocatòria d'ajuts a la UIB. Els projectes que enguany reben un ajut són els següents:

a) Programa de cooperació interuniversitària i investigació científica amb Iberoamèrica:

  • Implantació d'una xarxa de vinculació digital de la Patagònia austral (REVINDIPA) per al desenvolupament comunitari, dotat amb 84.698 euros. El professor responsable és el doctor Jesús Salinas, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació. El projecte es durà a terme amb la Universitat Nacional de la Patagònia Austral, de l'Argentina.
  • Turisme rural i comunitari a l'Amèrica del Sud, dotat amb 94.000 euros. El professor responsable és el doctor Miquel Seguí, del Departament de Ciències de la Terra. El projecte es durà a terme amb la Universitat de Cuenca, de l'Equador, i amb la Universitat del Sud, de l'Argentina.
  • FRIVIG: Formació de recursos humans i recerca a l'àrea de visió per ordinador i informàtica gràfica, dotat amb 43.800 euros. La professora responsable és la doctora Cristina Manresa, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. El projecte es durà a terme amb la Universitat Nacional de La Plata, de l'Argentina.
  • Formació de recursos humans per al desenvolupament d'activitats docents, investigadores i laborals en aplicació de tècniques computacionals, especialment la visió computacional per a la rehabilitació, dotat amb 65.520 euros. El professor responsable és el doctor Antoni Jaume, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. El projecte es durà a terme amb la Universitat d'Oriente i amb la Universitat de L'Havanna, de Cuba.

b) Programa de cooperació interuniversitària i investigació científica amb els països de la Mediterrània:

  • Formació especialitzada en bioecologia i control de les espècies de mosquits (dípters: Culicidae) transmissores de dengue al Cap Verd, dotat amb 10.400 euros. El professor responsable és el doctor Miguel Ángel Miranda, del Departament de Biologia. El projecte es durà a terme amb la Universitat Jean Piaget, del Cap Verd.

c) Programa de cooperació interuniversitària i investigació científica amb l'Àfrica Subsahariana:

  • Enfortiment de les capacitats institucionals, formatives i d'investigació del Centre d'Estudis Doctorals de la Facultat de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials de la Universitat Mohammed V Souissi, dotat amb 13.880 euros. El professor responsable és el doctor Avel·lí Blasco, del Departament de Dret Públic. El projecte es durà a terme amb la Universitat Mohammed V Souissi, del Marroc.

Documents relacionats

Data de publicació: 14/12/2011