Sis professors de la UIB encapçalaran sis projectes de recerca i desenvolupament amb cinc universitats d'Iberoamèrica i una d'Algèria per valor de 227.215 euros

Sis professors de la UIB gestionaran altres sis projectes de desenvolupament i recerca amb universitats d’Iberoamèrica i Algèria en el marc del Programa de cooperació interuniversitària i recerca científica que convoca anualment la Presidència de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), que depèn del Ministeri d’Afers Experiors i Cooperació. Els projectes estan dotats amb 227.215 euros.

L’AECID convoca anualment aquest programa de cooperació per impulsar i fomentar vincles estables entre les universitats espanyoles i les universitats d’Iberoamèrica, de països del Mediterrani i de l’Àfrica subsahariana, per dur a terme activitats de docència i de recerca conjunta.

Des del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària es gestiona la convocatòria d'ajuts a la UIB. Dels sis projectes finançats, dos són de nova creació, mentre que els quatre restants han demanat un ajut per continuar-los. Els cursos que enguany reben un ajut són els següents:

a) Programa de cooperació interuniversitària i investigació científica amb Iberoamèrica:

- Aplicacions basades en visió per a la rehabilitació (renovació), dotat amb 38.800 euros. El professor responsable és el doctor Antoni Jaume, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat de l'Havana (Cuba).

- Anàlisi i desenvolupament de línies de recerca conjuntes que incentivin l’enfortiment de la Facultat Politècnica de la Universitat Nacional d’Asunción mitjançant la formació de doctors i la consolidació dels màsters en les enginyeries informàtica i electrònica (amb èmfasi en TIC) (nova sol·licitud), dotat amb 18.950 euros. El professor responsable és el doctor Carlos Juiz, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat Nacional d’Asunción (Paraguai) i en col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández, d’Elx.

- Implantació de la xarxa de vinculació digital de la Patagònia Austral (REVINDIPA) per al desenvolupament comunitari (renovació), dotat amb 69.775 euros. El professor responsable és el doctor Jesús Salinas, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat Nacional de la Patagònia Austral (Argentina).

- Turisme rural i comunitari a Amèrica del Sud (renovació), dotat amb 76.520 euros. El professor responsable és el doctor Miquel Seguí, del Departament de Ciències de la Terra. El projecte es durà a terme amb la Universitat de Cuenca (Equador) i la Universitat Nacional del Sud (Argentina).

- Frivig: formació de recursos humans i recerca a l’àrea de visió per computador i informàtica gràfica (renovació), dotat amb 11.170 euros. La professora responsable és la doctora Cristina Manresa, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat Nacional de La Plata (Argentina).

b) Programa de cooperació interuniversitària i investigació científica amb els països de la Mediterrània:

- Enginyeria de rendiment de sistemes informàtics i de telecomunicacions (nova sol·licitud), dotat amb 12.000 euros. La professora responsable és la doctora Catalina Lladó, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat de Bugia (Algèria).

Documents relacionats

Data de publicació: 28/01/2011