Signatura d'un conveni amb el Cercle d'Economia de Mallorca

Dia: dimecres, 18 de març de 2015
Hora: 18.30 hores
Lloc: Hotel Valparaíso, c/ de Francesc Vidal i Sureda, 3, Palma 

El senyor Andreu Rotger Amengual, president del Cercle d'Economia de Mallorca, i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears, signaran un conveni de col·laboració per potenciar les seves relacions mitjançant l'articulació de distintes fórmules de cooperació que afavoreixin especialment la posada en marxa d'activitats que completin la formació dels estudiants, a més de la cooperació mútua.

La UIB i el Cercle es comprometen a constituir una comissió mixta integrada pel Rector de la UlB i el president del Cercle o les persones que deleguin més un màxim de tres representants de la UIB i un màxim de tres representants del Cercle.

També assistiran a l’acte el doctor Jordi Llabrés, vicerector d'Innovació i Transferència, i la doctora Margalida Payeras, vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat de la UIB.  

Data de l'esdeveniment: 18/03/2015

Data de publicació: 17/03/2015