Si ets estudiant de la UIB, pots optar a una beca de PalmaActiva

Tens fins dilluns 23 per sol·licitar la teva beca 

Les persones que poden accedir a les beques han de complir els criteris següents:

  • Estar matriculat a la UIB, de grau i/o de postgrau, i haver superat com a mínim el 50 per cent dels crèdits acadèmics. En el cas del postgrau, si només té una durada d’un any, no cal haver superat el 50 per cent dels crèdits.
  • Estar empadronat/ada a Palma.
  • Estar d’alta al DOIP (UIB).
  • Cursar estudis en què la formació en noves tecnologies sigui necessària, i tenir una mancança de formació pràctica al pla d’estudis.
  • No mantenir relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable amb cap empresa, institució o entitat.
  • Estar inscrit/a al SOIB com a demandant d’ocupació.
  • No s’hi poden presentar els alumnes que varen ser beneficiaris de beca a l’anterior programa de beques PalmaActiva l’any 2014.

PalmaActiva i la UIB promouen l’ús de les noves tecnologies en la formació pràctica de l’alumnat universitari per a la seva carrera professional posterior, ja que les noves tecnologies són presents en tots els camps laborals.

Inscripció i tramitació

Per inscriure’s al programa és necessari apuntar-se a les ofertes que surten al tauler d’anuncis del DOIP que inclouen al títol la paraula PalmaActiva. El termini d’inscripció acaba el dia 23 de març a les 14 hores.

Més informació: http://www.fueib.org/ca/informacio/141/beques-palmaactiva.htm 

Data de publicació: 18/03/2015