S'estabilitza el nombre d'estudiants global i de nou ingrés a la UIB en el curs acadèmic 2012-13, any de la primera promoció de graduats en el marc de l'EEES

El nombre total d’alumnes que té la Universitat de les Illes Balears el curs acadèmic 2012-13 és de 19.505, xifra que suposa una estabilització del nombre global d’estudiants. La limitació de places a totes les titulacions oficials de grau al campus de la Palma i a les seus no ha comportat un descens de la matrícula de nou ingrés.

GRAU OFICIAL

El nombre total d’alumnes matriculats als estudis oficials de grau a la UIB el curs acadèmic 2012-13 s’incrementa en un 26,71 per cent arran del fet que s’implanta per primera vegada el quart i últim curs de grau, que donarà lloc a la primera promoció de graduats, d’acord amb l’adaptació de les titulacions de la UIB a l’espai europeu d’educació superior (EEES).

Pel que fa al campus de Palma, l’increment és del 27 per cent respecte al curs passat. Passam de tenir 7.486 estudiants de grau a 9.512. El mateix passa a les seus de la UIB d’Eivissa i Formentera i de Menorca, en les quals el nombre total d’alumnes matriculats als graus oficials augmenta un 26 i un 15 per cent respectivament. També s’incrementa el nombre total d’alumnes als centres adscrits en un 15 per cent de mitjana.

NOU INGRÉS ALS ESTUDIS OFICIALS DE GRAU

El curs 2012-13 s’estabilitza el nombre d’alumnes matriculats de nou ingrés (3.421 estudiants, 4 més que el curs acadèmic passat) als estudis de grau oficials de la Universitat de les Illes Balears.

Al campus de Palma, els alumnes de nou ingrés als 32 estudis oficials de grau que ofereix la UIB és de 3.225, cosa que suposa  una xifra molt semblant a la del curs acadèmic anterior (3.195).

A les seus de la UIB a Menorca i Eivissa i Formentera es produeix un lleuger descens,  de 13 estudiants a cada una de les seus. A la Seu d’Eivissa i Formentera passam de 127 a 114 estudiants de nou ingrés. A Menorca passam de 95 a 82 estudiants de nou ingrés.

Pel que fa als centres adscrits, es constata un descens del 21 per cent del total.

Si observam les dades dels alumnes en funció de les opcions de preinscripció, podem constatar que els alumnes es matriculen, en una mitjana del 97 per cent, a l’estudi que havien escollit en primera o segona opció.

POSTGRAU OFICIAL

La xifra total de matriculats als estudis de postgrau oficials es manté també estable, ja que, tot i que es registra una disminució de l’11 per cent dels estudiants de màsters oficials, els de doctorat s’incrementen en un 40 per cent.

GRAU+POSTGRAU

El nombre d’alumnes d’estudis oficials de grau i de postgrau a la UIB experimenta un increment del 21,39 per cent i fa un total de 12.629 estudiants, 2.225 més que el curs acadèmic 2011-12.

Si a aquesta xifra hi afegim els estudiants de titulacions oficials en procés d’extinció, els de titulacions pròpies de grau i postgrau, la UOM, o els cursos del Servei Lingüístic, el total d’estudiants de la UIB puja fins als 19.505 estudiants de la UIB abans esmentat. 

Documents relacionats

  • IB3
  • TVE

          Informatiu Balear ->> notícia minut <00.10.33>

Data de publicació: 10/01/2013