Sensibilitat estètica o per què ens agrada el que ens agrada

La tesi doctoral d’Ana Clemente Sánchez proposa camins nous per a la investigació científica de la valoració sensorial 

Constantment, prenem decisions i actuam segons com ens agrada una cosa. De fet, valorar objectes, situacions i esdeveniments en funció d'aspectes sensorials és una capacitat cognitiva bàsica i essencial per a la supervivència. Però, què fa que ens agradi alguna cosa? Per què ens agraden coses diferents i aspectes varis de manera diferent?

Per investigar aquestes qüestions, definim la sensibilitat estètica com el grau en què una característica particular d'un objecte determina el grau en què ens agrada. Per exemple, algú a qui li agradin els dissenys simètrics, però no els asimètrics, seria estèticament sensible a la simetria; en canvi, si el gust no es veiés afectat per aquesta característica, hi seria estèticament insensible. No obstant això, aquesta idea de sensibilitat estètica aparentment tan òbvia i intuïtiva és relativament nova i certament trencadora.

La tesi doctoral d’Ana Clemente Sánchez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, planteja una revisió integral de la idea de sensibilitat estètica que contribueix a la renovació del camp de l'estètica empírica proposada recentment per Martin Skov i Marcos Nadal. Estructurada en forma d'argument, aquesta tesi ofereix suport teòric, metodològic i empíric a favor d'aquesta concepció de sensibilitat estètica, i aporta una revisió historicocrítica, un enfocament teòric nou d'acord amb el coneixement neurocientífic actual, eines metodològiques noves per a la investigació psicològica, i evidència empírica basada en aquesta concepció, que avança la comprensió científica de la valoració sensorial.

Per tant, el calat d'aquesta tesi és, sens dubte, profund, i la seva transcendència, considerable i a nivells diferents, ja que implica consideracions epistemològiques serioses, proporciona eines noves i evidència empírica, planteja noves preguntes d'investigació i estableix una plataforma sòlida per a la investigació científica de la valoració sensorial.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Autora: Ana Clemente Sánchez
  • Títol: «Aesthetic sensitivity»
  • Director: Marcos Nadal Roberts
  • Programa de doctorat en Cognició i Evolució Humana 

Data de l'esdeveniment: 15/10/2021

Data de publicació: 15/10/2021