Seguiment de la vaga general del 14 de novembre a la UIB

A les 16 hores, el seguiment de la vaga general a la Universitat de les Illes Balears és el següent:

  • Personal docent i investigador: dels 1.228 professors, 67 han comunicat que fan vaga (5,46 %).
  • Personal d’administració i serveis: dels 481 treballadors de jornada de matí, 228 fan vaga (47,40 %).
  • Personal d’administració i serveis: dels 43 treballadors de jornada de tarda, 21 fan vaga (48,84 %). 
  • Personal contractat Capítol VI: dels 234 treballadors, 21 s’han sumat a la vaga general (8,97 %).

A la seu de Menorca han fet vaga un 16,67 % dels traballadors i a la Seu d’Eivissa i Formentera, ningú no ha fet vaga.

La mitjana suposa un 16,97 % de seguiment de la vaga a la UIB.

Tot i la convocatòria de vaga, la jornada transcorre amb tranquil·itat. 

Documents relacionats

Data de publicació: 14/11/2012