Segueix la informació actualitzada al web «coronavirus.uib.cat»

La UIB ha creat una web per informar la comunitat universitària sobre l'evolució de la situació causada pel coronavirus COVID-19

La Universitat de les Illes Balears ha posat en marxa la web <coronavirus.uib.cat> per posar a disposició de la comunitat universitària totes les dades actualitzades sobre l'evolució de la situació causada pel coronavirus COVID-19. També hi trobarà la informació que ofereixen les autoritats sanitàries autonòmiques, estatals i internacionals.

La UIB segueix en tot moment les indicacions de les autoritats en relació amb l'alerta sanitària produïda pel coronavirus COVID-19 i ha creat una comissió de seguiment de l'evolució de la malaltia.

L'activitat acadèmica continua amb normalitat a la Universitat de les Illes Balears. Qualsevol canvi en aquesta situació i qualsevol altra informació relacionada amb el coronavirus serà transmesa a la comunitat universitària a través dels canals oficials de comunicació institucionals: web, portal de l'estudiant, portal PAS-PDI, comptes oficials a les xarxes socials i butlletins interns.

Data de publicació: 10/03/2020