Segons la recerca del grup de Meteorologia de la UIB, si es mantenen els canvis detectats en el clima, les Illes Balears hauran perdut a final del segle un terç de la precipitació anual

La recerca del grup de Meteorologia de la UIB, com a Observatori del Clima de les Illes Balears, palesa un increment de gairebé mig grau per dècada en les temperatures màximes i mínimes, fet que s'agreuja a l'estiu i a la primavera i provoca una desestacionalització del clima

El ritme de canvi de la precipitació a les Illes Balears és de -192 mm en cent anys, amb un interval de valors de ritmes de canvi extremadament probables de -230, -153 mm en cent anys, segons les dades obtingudes pel grup de Meteorologia de la UIB.

Es tracta de valors molt importants, ja que la precipitació mitjana a les Illes Balears és a la ratlla de 600 mm/any. Si aquest ritme de pèrdua de precipitació es mantingués durant cent anys, això suposaria la disminució en poc menys d'una tercera part (30%) de la precipitació total anual, amb uns ritmes de pèrdua aproximadament d'un 45% a l'hivern i un 40% a la tardor.

La recerca feta pel grup de Meteorologia de la UIB apunta que els dies de pluja minsa han augmentat, com també ha augmentat el nombre de dies amb pluja intensa. En canvi, s'ha reduït dràsticament el nombre de dies amb una pluja moderada, que, d'altra banda, és el tipus de pluja que convé més als conreus i el conjunt d'ecosistemes vegetals, ja que permet a l'aigua infiltrar-se i no provocar forts escolaments superficials que augmenten l'erosió i fan que l'aigua no es pugui aprofitar.

Aquestes i altres dades són resultats de la recerca que duu a terme el grup de Meteorologia de la UIB en el marc de la col·laboració establerta amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears l'any 2001, i que s'ha concretat amb la signatura de dos convenis els anys 2005 i 2007. Precisament, en el marc d'aquest segon conveni el grup treballa actualment en la confecció d'escenaris climàtics per a les Balears.

També ha iniciat l'elaboració d'un mapa de vents de les Illes Balears amb l'objectiu de poder localitzar els indrets potencials per a aprofitament eòlic i està desenvolupant un model hidrològic (HEC-HMS) basat en la predicció de precipitació que permetrà conèixer amb una antelació de 48 hores el risc probable de desbordament dels torrents i, per tant, adoptar mesures per reduir els riscs per al medi ambient i per a la població humana.

Documents relacionats

Data de publicació: 11/01/2008