SEMILLA i la UIB col·laboren en la investigació de pastures i ús de ramats en el control de la biomassa

Els resultats de l’estudi permetran obtenir una informació de gran utilitat a l’hora de planificar mesures de prevenció d’incendis i conservació de la biodiversitat 

Dia: dilluns, 27 d’abril de 2015
Hora: 10 hores
Lloc: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Biel Company, com a president de l’entitat pública Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA), i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, han signat avui el conveni de col·laboració per estudiar les pastures i el paper de l’ús del ramat, especialment de raça autòctona, en el control de la biomassa en determinades zones d’interès ambiental. 

En el marc del conveni, durant aquest any s’estudiarà l’evolució de la vegetació de determinades zones d’interès ambiental, com ara les franges de protecció contra incendis, els torrents, les zones humides o els espais naturals. Concretament, s’analitzaran fins a 150 mostres de biomassa extreta abans, durant i després de la pastura del bestiar. L’estudi es durà a terme a la finca pública de Galatzó, a Calvià, on ja hi ha ramats d’ases que pasturen en una superfície de 50 hectàrees, com també, a partir de la tardor, en diferents torrents de Mallorca (al llarg de 10 quilòmetres) i en diferents punts del Parc Natural de Llevant. Es preveu utilitzar ases i vaques, per la seva capacitat de menjar herbes i arbusts habituals a les garrigues i els boscs de l'illa, i sempre que sigui possible s’utilitzaran animals de raça autòctona. 

Els resultats que s’obtinguin d’aquest treball proporcionaran una informació útil a l’hora de planificar futures mesures de prevenció d’incendis i de conservació de la biodiversitat. L’ús de pasturatge té múltiples beneficis sobre el medi: limita el volum de vegetació combustible; redueix el risc i l’abast dels incendis; facilita l'escorrentia i la circulació de l'aigua en el cas dels torrents; manté la riquesa de la flora i fauna, afavorint els microhàbitats i l'heterogeneïtat del paisatge, i a la vegada també redueix el cost de la gestió forestal i del tractament de la biomassa. 

Per dur a terme aquest estudi s’ha creat un equip de treball, supervisat i coordinat pels doctors Josep Cifre i Javier Gulias, de la UIB, i per l’enginyer agrònom Jaume Jaume, de SEMILLA. El treball compta amb una aportació econòmica de 3.000 euros de SEMILLA i es preveu que acabi a finals d’enguany. 

Data de publicació: 27/04/2015