Risc cardiovascular en treballadors «aparentment sans»

La tesi doctoral de María Victoria Ramírez Íñiguez de la Torre investiga l'impacte de diferents variables sociodemogràfiques i laborals en el risc de desenvolupar malalties cardiovasculars i diabetis mellitus de tipus 2 

La prevenció de les malalties cardiovasculars ha passat a ocupar un espai important en el camp de la salut laboral, especialment els últims anys. Entre els factors de risc d'aquestes patologies destaca la diabetis mellitus, que augmenta entre dues i cinc vegades la probabilitat de desenvolupar malalties cardiovasculars, i la síndrome metabòlica, que és considerada un condicionant del risc cardiovascular.  A més, un percentatge important de la població espanyola desconeix quin risc té de desenvolupar malalties cardiovasculars o si presenta valors alterats de paràmetres relacionats amb el risc cardiovascular, i per això es considera aparentment sana.

La tesi doctoral de María Victoria Ramírez Iñiguez de la Torre, defensada a la Universitat de les Illes Balears, té com a objectiu principal determinar la influència de diferents variables sociodemogràfiques i laborals (com l'edat, el sexe, el nivell d'estudis, la classe social i el tipus de feina) en el risc de desenvolupar malalties cardiovasculars i diabetis mellitus de tipus 2 en una mostra de treballadors considerats aparentment sans. A més, la recerca també s'ha centrat en el paper de les unitats bàsiques de salut laboral dels serveis de prevenció a l'hora de detectar de manera precoç pacients no diagnosticats i que desconeixen que presenten un risc elevat de desenvolupar aquestes patologies.

L'estudi s'ha realitzat sobre una mostra de 55.064 treballadors de l'àrea mediterrània, incloent les Illes Balears, que varen acudir als reconeixements periòdics de vigilància de la salut i no estaven diagnosticats ni en tractament per factors de risc cardiovascular ni malalties cardiovasculars. Per fer-ne un estudi i valoració s'han aplicat models matemàtics de predicció de diabetis mellitus de tipus 2 i del risc cardiovascular.

El treball de la investigadora ha determinat que la prevalença de paràmetres alterats relacionats amb risc cardiovascular, el percentatge de treballadors amb síndrome metabòlica, així com el risc cardiovascular i el risc de desenvolupament de diabetis mellitus de tipus 2, resulten més elevats que el que s'esper en una població aparentment sana. Així, l'1,86% de les dones i el 6,53% dels homes presentaven algun grau de risc cardiovascular; el 10,02 % de les dones i el 16,68% dels homes presentaven risc elevat de desenvolupar diabetis mellitus de tipus 2; i en el 4,7% de les dones i el 9,8% dels homes es va trobar presència de síndrome metabòlica.

A més, l'estudi de les variables sociodemogràfiques i laborals mostra que el risc cardiovascular és major en homes i augmenta amb l'edat, alhora que també augmenta en descendir el nivell educatiu i la classe social. També és major en treballadors manuals i en les persones amb hàbits de vida no saludables (especialment en relació amb el sedentarisme). 

En el cas de les variables sociodemogràfiques i laborals relacionades amb el desenvolupament de diabetis mellitus de tipus 2, la recerca destaca que el risc és més gran en homes, augmenta amb l'edat i en els individus amb menor nivell d'estudis i que exerceixen un treball de tipus manual. A diferència del risc cardiovascular, el risc de desenvolupament de diabetis mellitus de tipus 2 augmenta a les classes socials més altes. 

Amb tot, el perfil de treballador aparentment sa amb risc cardiovascular elevat es correspon amb un home, més gran de cinquanta anys, de baix nivell acadèmic, de classe social baixa i amb que fa una feina manual.

Finalment, la investigadora assenyala que les unitats bàsiques de salut són de gran transcendència en la prevenció primària d'aquestes patologies d'alta prevalença, i per detectar treballadors amb factors de risc relacionats amb malalties cardiovasculars i desenvolupament de diabetis mellitus de tipus 2 de gran repercussió sociosanitària posterior.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Determinación del Riesgo Cardiovascular en una población laboral aparentemente sana. Relación con Variables Sociodemográficas y Laborales
  • Autora: María Victoria Ramírez Íñiguez de la Torre
  • Programa de doctorat: Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença
  • Departament: IUNICS
  • Directors: Ángel A. López González, María Teófila Vicente Herrero i Luisa Capdevila García

Data de publicació: 10/05/2017