Reunió amb els directors dels centres d'educació secundària

Avui ha tingut lloc, en format virtual, una reunió amb els directors dels centres d’educació secundària públics, concertats i privats de les Illes Balears. S’han inscrit a la reunió 77 centres de Mallorca, 9 de Menorca i 13 d’Eivissa i Formentera.

L’objectiu de la reunió era escoltar i coordinar els agents de la comunitat educativa i establir vincles per treballar junts perquè l’educació continuï sent una palanca de progrés social. S’ha presentat el balanç de les proves d’admissió als graus d'Educació Infantil i/o Primària (PAP-Edu), els canvis en les Proves de batxillerat d’accés a la universitat (PBAU) i les activitats que ofereix el Programa d’orientació i transició a la Universitat (PortUIB). A més, hi ha hagut un torn de paraula perquè hi participassin els directors de la comunitat educativa.
 
Hi ha pres part el Rector de la UIB, el doctor Jaume Carot; la vicerectora d’Estudiants, la doctora Carmen Touza; el director del Secretariat Tècnic d’Accés, el doctor Joan Antoni Mesquida; la coordinadora de la PAP_EDU, la doctora Maria Rosa Rosselló; la directora de l’IRIE, la doctora Eva Aguilar, i la directora de PortUIB, la doctora Margalida Payeras.

 

Data de publicació: 23/09/2021