Resum de la reunió del Consell de Direcció de la UIB i el conseller d'Educació i Universitat

El conseller d’Educació i Universitat i el director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior dimarts passat varen assistir a la reunió setmanal del Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears per tal de parlar dels principals temes que afecten la Universitat. Ambdues parts varen agrair la iniciativa.

Es varen tractar temes en diferents línies: temes acadèmics, econòmics i d’infraestructures, tots ells fonamentals per a aquesta universitat.

Pel que fa als temes acadèmics, el conseller d’Educació i Universitat va remarcar la importància de la formació pedagògica del professorat, tant per a mestres d’educació infantil i primària com per a ensenyants de secundària; va fer referència a la innovació pedagògica, la necessitat d’un impuls pedagògic a secundària i la relació i coordinació entre primària i secundària, sense oblidar les relacions entre secundària i la Universitat, a les quals va fer referència el vicerector de Docència. Es va coincidir que el curs 2018-19 ha de ser clau en aquests aspectes. Seguidament es va tractar el tema del mapa de titulacions de grau i màster, en què estan fent feina ambdues parts amb una comissió creada a l’efecte.

A l’apartat d’infraestructures es va parlar del nou edifici interdepartamental. El director general es va mostrar partidari que s’iniciï el procediment al més aviat possible. Pel que fa a Ca n’Oleo, la Conselleria ha acabat tots els tràmits perquè la UIB pugui ocupar l’edifici. Per part de la Universitat, el passat Consell de Govern ja va aprovar un conveni sobre els espais de l’edifici; ara està pendent de la Conselleria de Cultura.

En relació amb les aules de videoconferència i les infraestructures que es necessitaven, ja estan a punt, i en relació amb aquest tema es va plantejar la possibilitat de fer un grup de treball per estudiar les possibilitats de fer ensenyament semipresencial o en línia, ja que la modernització de l’ensenyament passa per aquestes modalitats. D’altra banda, el vicerector de Títols i Tecnologia va fer menció de la necessitat de modernitzar la tecnologia que suporta la prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU), que ja té 20 anys: per tal de fer-ho possible s’ha fet feina per aconseguir un cofinançament entre la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior i la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat, per poder afrontar els canvis que són necessaris.

Pel que fa als aspectes econòmics, el director general remarcà la importància de signar el conveni de finançament de la UIB que s’ha proposat des de la Conselleria, on es defineix un finançament base quant a la transferència nominativa de despesa corrent i d’inversions, així com un finançament per resultats o objectius. S’espera poder tancar el conveni el primer trimestre de l’any 2018. El director general comentà que a Astúries ja ho han fet. Aquesta seria una fita important de cara al pressupost de l’any 2019. D’altra banda, també en relació amb els aspectes econòmics, també es va fer referència als complements del PDI.

Per acabar, el Rector agraí al conseller i al director general la participació a la reunió. 

Data de publicació: 02/02/2018