Rejovenir una destinació a partir de la innovació en turisme: tot un repte

La tesi doctoral de Mariona Luis Tomàs identifica l'esperit emprenedor i el capital humà com els factors que contribueixen a la innovació turística a Magaluf 

Les Illes Balears són el que se’n diu una destinació de turisme massiu «de segona generació», la que es va desenvolupar a la Mediterrània nord als anys 70. Algunes d’aquestes destinacions són considerades velles, obsoletes, passades de moda, i necessiten un canvi. El turisme massiu de sol i platja ara se’n va a Cancun o a Phuket, on els hotels són més nous i estan més adaptats a les noves demandes d’aquest tipus de turista. Com ho podem fer per actualitzar les destinacions de turisme massiu i facilitar-ne la continuïtat en el mercat? És a dir, com les podem rejovenir?

Impulsar la innovació en l’oferta de serveis d’aquestes destinacions pot ser un bon punt de partida. Però, la innovació pot ser un impulsor d’aquest rejoveniment? I, com sabrem si una destinació ha innovat? La tesi doctoral de Mariona Luis Tomàs, defensada a la Universitat de les Illes Balears, pretén contribuir a respondre totes aquestes qüestions.

La primera pregunta és: una destinació pot rejovenir a través de la innovació? Per respondre-la, es va desenvolupar el mapa analític de rejoveniment de destinacions a través de la innovació, que seria un model teòric a partir del qual altres investigadors havien fet comprovacions. Té l’esquema següent:

mapa

La investigadora va aplicar aquest mapa al cas de Magaluf i va arribar a la conclusió que Magaluf s’ha rejovenit, i que ho ha fet, entre altres factors, a través de la innovació en l’oferta de serveis. En l’àmbit en què ha innovat més és en l’oferta complementària, atès que s’han diversificat les experiències que es poden trobar en la destinació, principalment d’oci i esport, alimentació i begudes, i botigues de records.

La segona pregunta és: com sabrem si la destinació ha innovat? Sabem que una destinació innova quan ho fan les empreses que hi ha en aquell indret. I sabem que la innovació de Magaluf ha estat en l’oferta complementària.

En aquesta tesi, la investigadora ha analitzat quins han estat els impulsors de la innovació en l’oferta complementària i quins són els indicadors que difereixen entre les empreses innovadores i les que no ho són. Com a resultat ha vist que els impulsors principals de la innovació són l’esperit emprenedor (il·lusió, capacitat de gestió i compromís de la persona que lidera l’empresa) i el capital humà (actitud, capacitats, coneixements i disposició de les persones que treballen en l’empresa), i que els indicadors que marquen la diferència entre les empreses innovadores i les que no ho són inclouen, entre d’altres, l’existència d’un responsable d’innovació, el foment de la creativitat entre els treballadors o la col·laboració interempresarial.

L’aportació singular de la tesi doctoral de Mariona Luis Tomàs se centra en el mapa analític de rejoveniment a través de la innovació, en la identificació dels impulsors que influeixen en la innovació de l’oferta complementària i en la localització d’indicadors que poden permetre analitzar i comparar innovació entre empreses i destinacions turístiques.

Les pròximes passes que la investigadora té per fer són preparar articles acadèmics sobre el procés i els resultats obtinguts; provar el mapa analític en noves destinacions i analitzar si aquests indicadors que marquen la diferència entre empreses innovadores i les que no ho són serveixen també per a altres subsectors turístics i per a altres destinacions.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Doctoranda: Mariona Luis Tomàs
  • Títol: «El papel de la innovación en el rejuvenecimiento de un destino turístico maduro de sol y playa»
  • Directora: Maria Tugores Ques
  • Programa de doctorat en Turisme 

Data de publicació: 06/09/2021