Reivindicant la prosa de Norah Lange

La tesi doctoral de María Cecilia Ferreira Prado investiga l'obra en prosa d'aquesta escriptora argentina precursora del boom llatinoamericà  

La tesi doctoral de María Cecilia Ferreira Prado, defensada a la Universitat de les Illes Balears, pretén rescatar la figura oblidada de l'escriptora argentina Norah Lange (Buenos Aires, 1905-1972), no tant pel que va significar com a musa i activista cultural del Buenos Aires dels anys vint, dins el cercle ultraista comandat per Jorge Luis Borges (cosí llunyà), sinó per la importància i originalitat de la seva pròpia obra. La tesi l'ha dirigida el doctor Josep Servera, del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Lange, més recordada per la seva gran bellesa o la seva cabellera vermellosa, té el valor de ser la primera dona argentina que conrea una novel·la avantguardista. Va crear una obra estranya, personalíssima, plena d'imatges al·lucinades d'una gran força poètica. La investigadora ha realitzat un estudi complet de la seva prosa, que no existia fins al moment, sense oblidar cap dels seus títols, i es destaquen dues novel·les: Cuadernos de infancia (1937) i Personas en la sala (1950).

Des del realisme heterodox de la seva primera obra fins a la prosa més rupturista que va escriure després, amb una última novel·la, El cuarto de vidrio (pòstuma), es produeix una gradació de tècniques avantguardistes que s'aniran imbricant i perfeccionant fins a desembocar el caràcter fantàstic que caracteritzarà la seva producció final. Sobre aquest tema, la crítica no analitza ni esmenta aquest component fantàstic, per aquest motiu l'aportació de la tesi resulta decisiva, amb la intenció de situar Lange en el seu context literari.

L'estudi de María Cecilia Ferreira Prado demostra que les novel·les de Lange de la primera etapa responen a l'ideari realista del moment; ja a partir de 1940, en una segona fase, s'adscriuen al gènere fantàstic posat de moda i desenvolupat, al Con Sud d'Amèrica, pel seu amic Jorge Luis Borges. D'aquesta manera, amb totes les seves innovacions estilístiques dirigides a l'assoliment d'una obra inquietant i sofisticada, Lange s'anticipa al boom llatinoamericà i ha de ser considerada una precursora indiscutible de la nova narrativa, amb el seu cosí llunyà, l'escriptor d'El Aleph.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: L'obra en prosa de Norah Lange.
  • Autora: María Cecilia Ferreira Prado
  • Programa de doctorat: Llengües i Literatures Modernes
  • Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
  • Director: Josep Servera Baño 

Data de publicació: 02/02/2017