Recurs didàctic per millorar les competències TIC a secundària

El Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB ha publicat Sobre competències TIC. Programa de capacitació en competències bàsiques TIC per a alumnes de secundària, un recurs didàctic per treballar les competències relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de manera transversal a totes les assignatures de secundària.

La publicació neix de la tesi doctoral de Beatriu Pons Comella, dirigida pel doctor Jesús Salinas, i s’ha publicat en la col·lecció de Recursos Didàctics. El programa es planteja com una proposta de formació oberta i flexible que convida el professorat a implementar-la de forma habitual, però no exclusiva, perquè l’alumnat de les Illes Balears surti de l’educació obligatòria preparat per poder resoldre problemes mitjançant les TIC i d’aquesta manera poder-se integrar en l’àmbit social i laboral amb èxit. A més, pretén ser un punt de partida senzill per al professorat no expert que encara no s’ha atrevit a incloure l’ús de les TIC de forma significativa a l’aula.

Altres publicacions del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació:

Notícia relacionada

Data de publicació: 19/11/2013