Reconeixement a la Facultat d’Educació pel projecte de millora dels estudis de mestre

Ha quedat finalista del Premi CRiEDO a la Innovació i Desenvolupament d’Institucions Educatives i de Formació en reconeixement a la seva implicació en la innovació i la millora educatives

El Programa de Millora de la Formació Inicial del Professorat de la Facultat d’Educacióde la Universitat de les Illes Balears ha quedat finalista del Premi CRiEDO a la Innovació i Desenvolupament d’Institucions Educatives i de Formació, que atorga el Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquesta distinció suposa un reconeixement important al projecte que la Facultat d’Educació va iniciar l’any 2013 i que s’ha anat desenvolupant progressivament des del curs 2016-17 en els estudis de grau d’Educació Primària i d’Educació Infantil per transformar els plans d’estudis, les metodologies i els processos d’aprenentatge, els rols dels estudiants, dels professors i de les entitats de pràctiques, i modernitzar l’estructura organitzativa i els espais.

Entre altres mesures, el programa inclou les proves d’admissió als estudis de mestre, que es posaren en marxa el curs 2020-21 amb l’objectiu de garantir un nivell suficient de competències inicials per cursar els estudis d’educació i, a la vegada, incrementar l’aspecte vocacional en la tria dels estudis. El programa també inclou la millora dels espais d'aprenentatge, amb la transformació integral de sis aules (4 a Mallorca; 1 a Menorca i 1 a Eivissa) en espais amplis, oberts i flexibles, que permeten que permeten adaptar-se a la innovació pedagògica iniciada i  donar resposta a les  necessitats de l’aprenentatge.

Data de publicació: 01/12/2023