Quercitrina: un flavonoide per a les malalties periodontals i periimplantars

La tesi doctoral de Manuel Gómez Florit ha avaluat l'ús de biomolècules antioxidants i antiinflamatòries en noves teràpies per promoure la regeneració periodontal i la integració dels implants dentals als teixits periodontals  

Les malalties periodontals i periimplantars són condicions patològiques relacionades amb un procés d'infecció i inflamació al voltant de la dent o d'un implant dental, respectivament. Desafortunadament, aquests processos són freqüents en la població, i les opcions terapèutiques disponibles actualment no han aconseguit resultats suficientment satisfactoris.

La recerca de Manuel Gómez Florit, defensada a la Universitat de les Illes Balears, se centra en l'avaluació de diferents biomolècules amb potencial activitat antioxidant i antiinflamatòria, amb l'objectiu de trobar noves teràpies per protegir i regenerar la integritat dels teixits periodontals. La tesi l’han dirigida les doctores Marta Monjo i Joana Maria Ramis, del grup de recerca en Teràpia Cel·lular i Enginyeria Tissular (TERCIT) de l'Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS).

Els resultats obtinguts apunten a un flavonoide, la quercitrina, entre les diferents biomolècules analitzades, com la biomolècula amb més potencial per suscitar la regeneració dels teixits periodontals. La quercitrina va mostrar efectes antiinflamatoris, va incrementar l'expressió dels marcadors relacionats amb la matriu extracel·lular i va disminuir la destrucció del teixit gingival en condicions basals i inflamatòries, usant com a model in vitro fibroblasts provinents de teixit gingival humà. A més, la quercitrina va incrementar la diferenciació de cèl·lules mare humanes a osteoblasts, o cèl·lules formadores d'os, en condicions basals, osteogèniques i inflamatòries.

A més, els mateixos principis es poden aplicar al procés de cicatrització dels teixits periodontals al voltant d'un implant dental després d'una cirurgia implantària. El procés regeneratiu que es pretén aconseguir podria afavorir la integració dels teixits periodontals al voltant de l'implant dental, la qual cosa garantiria la seva supervivència. La quercitrina es va usar per biofuncionalizar superfícies de titani i es varen analitzar els efectes d'aquestes superfícies a la soca bacteriana Streptococcus mutans i en fibroblasts gingivals humans. Les superfícies funcionalitzades amb quercitrina varen disminuir l'adhesió bacteriana i varen incrementar l'adhesió dels fibroblasts gingivals humans. Així mateix, aquestes superfícies varen produir els mateixos efectes beneficiosos que la quercitrina en solució en els fibroblasts gingivals humans, és a dir, efectes antiinflamatoris, prevenció de la destrucció de la matriu extracel·lular i promoció de la regeneració tissular.

En conclusió, els resultats derivats d'aquesta tesi suggereixen la quercitrina com a tractament potencial per a la malaltia periodontal i periimplantitis. A més, la quercitrina podria usar-se per funcionalizar implants dentals i amb això millorar la seva integració amb els teixits periodontals, i la taxa de supervivència dels implants.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Testing of biomolecules and novel surfaces for periodontal and peri-implant regeneration
  • Autor: Manuel Gómez Florit
  • Programa de doctorat: Ciències Biosociosanitàries
  • Departament: Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut
  • Directores: Marta Monjo Cabrer i Joana Maria Ramis Morey 

Data de publicació: 18/11/2015