Què t'espera després de la Universitat?

Conferència organitzada per la Càtedra Santander UIB d’Innovació i Transferència del Coneixement

Dia: dilluns, 21 de desembre de 2015
Hora: 12 hores
Lloc: aula de seminaris de Psicologia, edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari, Palma

Amb la finalitat de donar una visió realista i actualitzada del que trobaran els estudiants una vegada surtin del paraigua de la Universitat, i per fer-los entendre la importància dels coneixements i experiències que estan adquirint durant l’etapa universitària, la Càtedra Santander UIB d’Innovació i Transferència del Coneixement ha organitzat la conferència que impartirà Damià Roca, antic estudiant de la Universitat de les Illes Balears. Explicarà la seva experiència personal sobre què va trobar després de sortir de la Universitat: formació continuada, internacionalització, equips multidisciplinaris i el doctorat com a alternativa a l’empresa privada.

Data de l'esdeveniment: 21/12/2015

Data de publicació: 18/12/2015