Quatre de cada cinc víctimes no són conscients que pateixen ciberassetjament

Gairebé la meitat dels joves espanyols d'entre 12 i 17 anys ha patit algun tipus de ciberagressió, mentre que un 9,5 per cent, a més, ha patit ciberassetjament, segons un estudi elaborat per investigadors de l'IRIE de la UIB per a l'Observatori Social de la Fundació la Caixa  

L'assetjament cibernètic o ciberassetjament es defineix com un comportament agressiu i intencional que es produeix de manera reiterada (una o dues vegades al mes, com a mínim) contra una persona que no es pot defensar fàcilment en un context com el digital. Partint d'aquesta premissa, quatre de cada cinc víctimes no són conscients que pateixen ciberassetjament, segons un estudi que han elaborat investigadors de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la Universitat de les Illes Balears per a l'Observatori Social de la Fundació la Caixa.

El projecte de recerca «Els joves amb necessitats específiques de suport educatiu pateixen el doble de ciberassetjament», de la convocatòria de 2021, per donar suport a investigacions socials sobre tecnologia i societat, també mostra una altra dada destacada: pràcticament la meitat dels joves enquestats havia patit algun tipus de ciberagressió durant els dos mesos previs a la participació en l'estudi, si entenem com a ciberagressió aquelles conductes de persones que utilitzen les tecnologies de la comunicació, com les xarxes socials, el correu electrònic o els missatges de text per agredir altres persones. Quan les ciberagressions compleixen certs criteris, es considera que ocorre ciberassetjament.

Per arribar a aquestes conclusions, els investigadors que han liderat l'estudi, Àngels Esteller Cano, Albert Flexas, Eva Aguilar Mediavilla i Daniel Adrover Roig, de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la Universitat de les Illes Balears, varen enquestar entre març i juny de 2022 2.400 adolescents espanyols d'entre 12 i 17 anys; la majoria, estudiants d’educació secundària obligatòria.

L'estudi s'ha centrat a examinar com els avenços tecnològics i el creixent domini de l'entorn virtual poden influir en el ciberassetjament juvenil, i a fer un èmfasi especial en els efectes en víctimes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

Sobre això, la investigadora principal d'aquest estudi, Àngels Esteller Cano, ha explicat que «el ciberassetjament rep cada vegada més atenció entre els investigadors, però són pocs els estudis que se centren en l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Aquest estudi, precisament, cerca omplir aquest buit examinant la implicació i les conseqüències del ciberassetjament en joves amb algun tipus de necessitat educativa». 

Font: Observatori Social de la Fundació la Caixa 

Data de publicació: 04/12/2023